Исторически речник
подъклонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъклонтподъклонѭ, подъклонѧ, подъклонюподъклоншподъклонтъ, подъклонть, подъклонтподъклонмъ, подъклонмь, подъклонм, подъклонмоподъклонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъклонѧтъ, подъклонѧть, подъклонѧтподъклонвѣподъклонтаподъклонтеподъклонподъклон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъклонмъ, подъклонмь, подъклонмподъклонтеподъклонвѣподъклонтаподъклонхъ, подъклонхь, подъклонхподъклон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъклонподъклонхомъ, подъклонхомь, подъклонхом, подъклонхмꙑподъклонстеподъклоншѧ, подъклоншѫ, подъклонша, подъклонше, подъклонхѫподъклонховѣподъклонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъклонстеподъклонꙗахъ, подъклонѣахъ, подъклонаахъ, подъклонѣхъ, подъклонꙗхъ, подъклонѧахъ, подъклонѧхъ, подъклонꙗахь, подъклонѣахь, подъклонаахь, подъклонѣхь, подъклонꙗхь, подъклонѧахь, подъклонѧхь, подъклонꙗах, подъклонѣах, подъклонаах, подъклонѣх, подъклонꙗх, подъклонѧах, подъклонѧхподъклонꙗаше, подъклонѣаше, подъклонааше, подъклонѣше, подъклонꙗше, подъклонѧаше, подъклонѧшеподъклонꙗаше, подъклонѣаше, подъклонааше, подъклонѣше, подъклонꙗше, подъклонѧаше, подъклонѧшеподъклонꙗахомъ, подъклонѣахомъ, подъклонаахомъ, подъклонѣхомъ, подъклонꙗхомъ, подъклонѧахомъ, подъклонѧхомъ, подъклонꙗахомь, подъклонѣахомь, подъклонаахомь, подъклонѣхомь, подъклонꙗхомь, подъклонѧахомь, подъклонѧхомь, подъклонꙗахом, подъклонѣахом, подъклонаахом, подъклонѣхом, подъклонꙗхом, подъклонѧахом, подъклонѧхомподъклонꙗашете, подъклонѣашете, подъклонаашете, подъклонѣшете, подъклонꙗшете, подъклонꙗасте, подъклонѣасте, подъклонаасте, подъклонѣсте, подъклонꙗсте, подъклонѧасте, подъклонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъклонꙗахѫ, подъклонѣахѫ, подъклонаахѫ, подъклонѣхѫ, подъклонꙗхѫ, подъклонꙗахѹ, подъклонѣахѹ, подъклонаахѹ, подъклонѣхѹ, подъклонꙗхѹ, подъклонѧахѹ, подъклонѧхѹподъклонꙗаховѣ, подъклонѣаховѣ, подъклонааховѣ, подъклонѣховѣ, подъклонꙗховѣ, подъклонѧаховѣ, подъклонѧховѣподъклонꙗашета, подъклонѣашета, подъклонаашета, подъклонѣшета, подъклонꙗшета, подъклонꙗаста, подъклонѣаста, подъклонааста, подъклонѣста, подъклонꙗста, подъклонѧаста, подъклонѧстаподъклонꙗашете, подъклонѣашете, подъклонаашете, подъклонѣшете, подъклонꙗшете, подъклонꙗасте, подъклонѣасте, подъклонаасте, подъклонѣсте, подъклонꙗсте, подъклонѧасте, подъклонѧсте
подъклонт -подъклонѭ -подъклонш св главѫ подъклонт τὴν κεφαλὴν κλίνω, τὴν κεφαλὴν κατακλίνω Прибера се, подслоня се, намеря убежище лс ѣꙁвнꙑ мѫтъ ... а снъ лвскꙑ не матъ къде главꙑ подъклонт М Мт 8.20 З, А, СК. Срв.Лк 9.58 М, З, А, СК;К 6а 24 С416.8 С432.25—26 С454.29—30 Изч М З А СК К С подъклоніт Нвб подклоня остар ВА