Исторически речник
подът  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подътподъдѫ, подъдѹподъдешподъдетъ, подъдеть, подъдетподъдемъ, подъдемь, подъдем, подъдемоподъдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъдѫтъ, подъдѹтъ, подъдѫть, подъдѹть, подъдѫт, подъдѹтподъдевѣподъдетаподъдетеподъдподъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъдѣмъ, подъдѣмь, подъдѣмподъдѣтеподъдѣвѣподъдѣтаподъдъ, подъдохъ, подъдь, подъдохь, подъдохподъде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъдеподъдомъ, подъдохомъ, подъдомь, подъдохомь, подъдохом, подъдохмꙑподъдете, подъдостеподъдѫ, подъдошѧ, подъдошѫ, подъдоша, подъдоше, подъдохѫподъдовѣ, подъдоховѣподъдета, подъдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъдете, подъдестеподъдѣахъ, подъдѣхъ, подъдѣахь, подъдѣхь, подъдѣах, подъдѣх, подъдѧхъ, подъдѧхь, подъдѧхподъдѣаше, подъдѣше, подъдѧшеподъдѣаше, подъдѣше, подъдѧшеподъдѣахомъ, подъдѣхомъ, подъдѣахомь, подъдѣхомь, подъдѣахом, подъдѣхом, подъдѧхомъ, подъдѧхомь, подъдѧхомподъдѣашете, подъдѣшете, подъдѣасте, подъдѣсте, подъдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъдѣахѫ, подъдѣхѫ, подъдѣахѹ, подъдѣхѹ, подъдѧхѹподъдѣаховѣ, подъдѣховѣ, подъдѧховѣподъдѣашета, подъдѣшете, подъдѣаста, подъдѣста, подъдѧстаподъдѣашете, подъдѣшете, подъдѣасте, подъдѣсте, подъдѧсте
подът -подъдѫ -подъдеш св Вляза под нещо [образно] нѣсмь достон да подъ стрѣхѫ подъдеш вь нашꙙ дѹшꙙ С 507.3 Изч С Гр εἰσέρχομαι Нвб Срв поѝда, пойда ’тръгна, отида’ диал НГер ЕтМл АР ДА