Исторически речник
подъдрьжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъдрьжатподъдрьжѫ, подъдрьжѹподъдрьжшподъдрьжтъ, подъдрьжть, подъдрьжтподъдрьжмъ, подъдрьжмь, подъдрьжм, подъдрьжмоподъдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъдрьжѧтъ, подъдрьжѧть, подъдрьжѧтподъдрьжвѣподъдрьжтаподъдрьжтеподъдрьжподъдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъдрьжмъ, подъдрьжмь, подъдрьжмподъдрьжтеподъдрьжвѣподъдрьжтаподъдрьжахъ, подъдрьжахь, подъдрьжахподъдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъдрьжаподъдрьжахомъ, подъдрьжахомь, подъдрьжахом, подъдрьжахмꙑподъдрьжастеподъдрьжашѧ, подъдрьжашѫ, подъдрьжаша, подъдрьжаше, подъдрьжахѫподъдрьжаховѣподъдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъдрьжастеподъдрьжаахъ, подъдрьжахъ, подъдрьжаахь, подъдрьжахь, подъдрьжаах, подъдрьжахподъдрьжааше, подъдрьжашеподъдрьжааше, подъдрьжашеподъдрьжаахомъ, подъдрьжахомъ, подъдрьжаахомь, подъдрьжахомь, подъдрьжаахом, подъдрьжахомподъдрьжаашете, подъдрьжашете, подъдрьжаасте, подъдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъдрьжаахѫ, подъдрьжахѫ, подъдрьжаахѹ, подъдрьжахѹподъдрьжааховѣ, подъдрьжаховѣподъдрьжаашета, подъдрьжашета, подъдрьжааста, подъдрьжастаподъдрьжаашете, подъдрьжашете, подъдрьжаасте, подъдрьжасте
подъдрьжат -подъдрьжѫ -подъдрьжш несв Поддържам; крепя, държа нещо или някого отдолу да не падне; подкрепям вьꙁдѣвъ рѫцѣ. нѣмъ подъдръжꙙштемъ го самъ бо отъ многа всѣнꙗ не можааше о себѣ рѫкѹ вьꙁдѣт. наꙙ же молт сꙙ господѹ С 142.30 Изч С подъдръжат Нвб Срв поддържам АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ