Исторически речник
подъгорь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подъгор, подъгорьподъгорꙗ, подъгора, подъгорьꙗподъгорю, подъгорѹ, подъгорьюподъгормь, подъгорьмь, подъгормъ, подъгорьмъ, подъгормь, подъгормъподъгор, подъгорь, подъгорподъгорꙗ, подъгора, подъгорьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подъгор, подъгорь, подъгореподъгормъ, подъгорьмъ, подъгормь, подъгорьмь, подъгормъ, подъгормь, подъгоромъ, подъгорамъподъгор, подъгорь, подъгор, подъгормподъгорхъ, подъгорьхъ, подъгорхь, подъгорьхь, подъгорхъ, подъгорхьподъгор, подъгорьподъгорю, подъгорѹ, подъгорью
NnDu
подъгорма, подъгорьма, подъгорма, подъгорма
подъгорь -ꙗ ср 1. Местност, област под планина, в поли на планина; подгорие въставъш марѣ. де въ подъгоре А Лк 1.39 2. Дол, овраг глѫбнѫ же ꙁемьѧ обрѣтъше.  подъгор потоъно дѹждевꙑхъ (!) водъ. сего рад мноꙁѣмъ наънъшемъ ѹ потока садт. ждеже  глѫбна ꙁемьѧ бѣ С 301.18 Изч А С Гр ἡ ὀρεινή εὐπορία подъгор подъгоре Нвб подгорие ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ Срв Подгорие МИ Подгоре МИ Подгорица МИ СНМБ Подгор МИ АМС,Слав. нас. Алб