Исторически речник
подрьжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подрьжатподрьжѫ, подрьжѹподрьжшподрьжтъ, подрьжть, подрьжтподрьжмъ, подрьжмь, подрьжм, подрьжмоподрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подрьжѧтъ, подрьжѧть, подрьжѧтподрьжвѣподрьжтаподрьжтеподрьжподрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подрьжмъ, подрьжмь, подрьжмподрьжтеподрьжвѣподрьжтаподрьжахъ, подрьжахь, подрьжахподрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подрьжаподрьжахомъ, подрьжахомь, подрьжахом, подрьжахмꙑподрьжастеподрьжашѧ, подрьжашѫ, подрьжаша, подрьжаше, подрьжахѫподрьжаховѣподрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подрьжастеподрьжаахъ, подрьжахъ, подрьжаахь, подрьжахь, подрьжаах, подрьжахподрьжааше, подрьжашеподрьжааше, подрьжашеподрьжаахомъ, подрьжахомъ, подрьжаахомь, подрьжахомь, подрьжаахом, подрьжахомподрьжаашете, подрьжашете, подрьжаасте, подрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подрьжаахѫ, подрьжахѫ, подрьжаахѹ, подрьжахѹподрьжааховѣ, подрьжаховѣподрьжаашета, подрьжашета, подрьжааста, подрьжастаподрьжаашете, подрьжашете, подрьжаасте, подрьжасте
подрьжат -подрьжѫ -подрьжш св Подържа, хвана, докосна отъвѣшта ома  рее ... вѣрѹѭ г ... вѣдѣ то подрьжахъ  не тꙙжѫ. вѣдѣ кого сьподобхъ сꙙ прсꙙшт С 504.23 Изч С Гр κρατέω Нвб подържа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ Срв Подържи кон МИ ЙЗах,Кюст.кр