Исторически речник
подражень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подражен, подраженьподраженꙗ, подражена, подраженьꙗподраженю, подраженѹ, подраженьюподраженмь, подраженьмь, подраженмъ, подраженьмъ, подраженмь, подраженмъподражен, подражень, подраженподраженꙗ, подражена, подраженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подражен, подражень, подраженеподраженмъ, подраженьмъ, подраженмь, подраженьмь, подраженмъ, подраженмь, подраженомъ, подраженамъподражен, подражень, подражен, подраженмподраженхъ, подраженьхъ, подраженхь, подраженьхь, подраженхъ, подраженхьподражен, подраженьподраженю, подраженѹ, подраженью
NnDu
подраженма, подраженьма, подраженма, подраженма
подражень -ꙗ ср Подражание, уподобяване на някого, подражаване ꙗвѣ стъ. ꙗко хвалꙙште добл҄ꙙ мѫжꙙ въ тъьнѣхъ врѣменехꙿ. не отълѫꙙтъ сꙙ подраженꙗ С 82.8 Изч С Гр μίμησις подражен Нвб подражание ОА ВА АК Дюв ЕтМл БТР АР РБЕ