Исторически речник
подобьнъвѣръ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
подобьнъвѣръ, подобьнъвѣрьподобьнъвѣраподобьнъвѣрѹподобьнъвѣръ, подобьнъвѣрьподобьнъвѣраподобьнъвѣромь, подобьнъвѣромъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
подобьнъвѣрѣподобьнъвѣре, подобьнъвѣрꙑподобьнъвѣрподобьнъвѣръ, подобьнъвѣрьподобьнъвѣромъ, подобьнъвѣромьподобьнъвѣрꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
подобьнъвѣрꙑподобьнъвѣрѣхъ, подобьнъвѣрѣхьподобьнъвѣраподобьнъвѣрѹподобьнъвѣромаподобьнъвѣро
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
подобьнъвѣраподобьнъвѣрѹподобьнъвѣроподобьнъвѣраподобьнъвѣромь, подобьнъвѣромъподобьнъвѣрѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
подобьнъвѣраподобьнъвѣръ, подобьнъвѣрьподобьнъвѣромъ, подобьнъвѣромьподобьнъвѣраподобьнъвѣрꙑподобьнъвѣрѣхъ, подобьнъвѣрѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
подобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѹподобьнъвѣромаподобьнъвѣраподобьнъвѣрꙑ, подобьнъвѣрѫподобьнъвѣрѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
подобьнъвѣрѫ, подобьнъвѣрѹподобьнъвѣроѭ, подобьнъвѣроѫ, подобьнъвѣроѧ, подобьнъвѣроюподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрꙑподобьнъвѣръ, подобьнъвѣрьподобьнъвѣрамъ, подобьнъвѣрамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
подобьнъвѣрꙑподобьнъвѣрамподобьнъвѣрахъ, подобьнъвѣрахьподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѹподобьнъвѣрама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
подобьнъвѣрꙑ, подобьнъвѣрꙑ, подобьнъвѣроподобьнъвѣраго, подобьнъвѣраего, подобьнъвѣрааго, подобьнъвѣраго, подобьнъвѣрого, подобьнъвѣрога, подобьнъвѣргоподобьнъвѣрѹмѹ, подобьнъвѣрѹемѹ, подобьнъвѣрѹѹмѹ, подобьнъвѣрѹмѹ, подобьнъвѣроомѹ, подобьнъвѣромѹ, подобьнъвѣроѹмѹ, подобьнъвѣрмѹподобьнъвѣрꙑ, подобьнъвѣрꙑ, подобьнъвѣроподобьнъвѣраго, подобьнъвѣраего, подобьнъвѣрааго, подобьнъвѣраго, подобьнъвѣрого, подобьнъвѣрога, подобьнъвѣргоподобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
подобьнъвѣрѣмь, подобьнъвѣрѣемь, подобьнъвѣрѣѣмь, подобьнъвѣрѣамь, подобьнъвѣрѣмь, подобьнъвѣрѣмъ, подобьнъвѣрѣемъ, подобьнъвѣрѣѣмъ, подобьнъвѣрѣамъ, подобьнъвѣрѣмъ, подобьнъвѣромь, подобьнъвѣромъподобьнъвѣрꙑ, подобьнъвѣрꙑ, подобьнъвѣроподобьнъвѣрподобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрѣхъ, подобьнъвѣрѣхьподобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрѣмъ, подобьнъвѣрѣмьподобьнъвѣрꙑѧ, подобьнъвѣрꙑꙗ, подобьнъвѣрꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
подобьнъвѣрꙑм, подобьнъвѣрꙑмподобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрꙑхьподобьнъвѣраꙗ, подобьнъвѣраа, подобьнъвѣраѣподобьнъвѣрѹю, подобьнъвѣроюподобьнъвѣрꙑма, подобьнъвѣрꙑмаподобьнъвѣро, подобьнъвѣрое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
подобьнъвѣраго, подобьнъвѣраего, подобьнъвѣрааго, подобьнъвѣраго, подобьнъвѣрого, подобьнъвѣрога, подобьнъвѣргоподобьнъвѣрѹмѹ, подобьнъвѣрѹемѹ, подобьнъвѣрѹѹмѹ, подобьнъвѣрѹмѹ, подобьнъвѣроомѹ, подобьнъвѣромѹ, подобьнъвѣроѹмѹ, подобьнъвѣрмѹподобьнъвѣро, подобьнъвѣроеподобьнъвѣраго, подобьнъвѣраего, подобьнъвѣрааго, подобьнъвѣраго, подобьнъвѣрого, подобьнъвѣрога, подобьнъвѣргоподобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрꙑмъподобьнъвѣрѣмь, подобьнъвѣрѣемь, подобьнъвѣрѣѣмь, подобьнъвѣрѣамь, подобьнъвѣрѣмь, подобьнъвѣрѣмъ, подобьнъвѣрѣемъ, подобьнъвѣрѣѣмъ, подобьнъвѣрѣамъ, подобьнъвѣрѣмъ, подобьнъвѣромь, подобьнъвѣромъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
подобьнъвѣро, подобьнъвѣроеподобьнъвѣраꙗ, подобьнъвѣраа, подобьнъвѣраѣ, подобьнъвѣраѧподобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрѣхъ, подобьнъвѣрѣхьподобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрѣмъ, подобьнъвѣрѣмьподобьнъвѣраꙗ, подобьнъвѣраа, подобьнъвѣраѣ, подобьнъвѣраѧподобьнъвѣрꙑм, подобьнъвѣрꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
подобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрꙑхьподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѹю, подобьнъвѣроюподобьнъвѣрꙑма, подобьнъвѣрꙑмаподобьнъвѣраꙗ, подобьнъвѣраа, подобьнъвѣраѣ, подобьнъвѣраѧподобьнъвѣрꙑѧ, подобьнъвѣрꙑꙗ, подобьнъвѣрѫѭ, подобьнъвѣрꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
подобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣроподобьнъвѣрѫѭ, подобьнъвѣрѹю, подобьнъвѣроѭ, подобьнъвѣроюподобьнъвѣрѫѭ, подобьнъвѣроѫ, подобьнъвѣроѧ, подобьнъвѣроюподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрꙑѧ, подобьнъвѣрꙑꙗ, подобьнъвѣрꙑеподобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрѣхъ, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
подобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрꙑмъ, подобьнъвѣрѣмъ, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрꙑмь, подобьнъвѣрѣмьподобьнъвѣрꙑѧ, подобьнъвѣрꙑꙗ, подобьнъвѣрꙑеподобьнъвѣрꙑм, подобьнъвѣрꙑмподобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхъ, подобьнъвѣрꙑхь, подобьнъвѣрꙑхьподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
подобьнъвѣрꙑма, подобьнъвѣрꙑмаподобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшаподобьнъвѣрѣшѹ, подобьнъвѣрѣшюподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
подобьнъвѣрѣшемь, подобьнъвѣрѣшемъподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѣше, подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшь, подобьнъвѣрѣшъподобьнъвѣрѣшемъ, подобьнъвѣрѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
подобьнъвѣрѣшѧподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхьподобьнъвѣрѣшаподобьнъвѣрѣшѹ, подобьнъвѣрѣшюподобьнъвѣрѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
подобьнъвѣрѣе, подобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣрѣшеподобьнъвѣрѣшаподобьнъвѣрѣшѹ, подобьнъвѣрѣшюподобьнъвѣрѣе, подобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣрѣшеподобьнъвѣрѣшаподобьнъвѣрѣшемь, подобьнъвѣрѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣе, подобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѣша, подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшь, подобьнъвѣрѣшъподобьнъвѣрѣшемъ, подобьнъвѣрѣшемьподобьнъвѣрѣша, подобьнъвѣрѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхьподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшѹ, подобьнъвѣрѣшюподобьнъвѣрѣшемаподобьнъвѣрѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
подобьнъвѣрѣшѧ, подобьнъвѣрѣшѫ, подобьнъвѣрѣшеподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшѫ, подобьнъвѣрѣшѧ, подобьнъвѣрѣшѹподобьнъвѣрѣшеѭ, подобьнъвѣрѣшеѫ, подобьнъвѣрѣшеѧ, подобьнъвѣрѣшеюподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
подобьнъвѣрѣшѧ, подобьнъвѣрѣшѫ, подобьнъвѣрѣшеподобьнъвѣрѣшь, подобьнъвѣрѣшъподобьнъвѣрѣшамъ, подобьнъвѣрѣшамьподобьнъвѣрѣшѧ, подобьнъвѣрѣше, подобьнъвѣрѣшѫподобьнъвѣрѣшамподобьнъвѣрѣшахъ, подобьнъвѣрѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшѹ, подобьнъвѣрѣшюподобьнъвѣрѣшамаподобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшаго, подобьнъвѣрѣшаего, подобьнъвѣрѣшааго, подобьнъвѣрѣшагоподобьнъвѣрѣшѹмѹ, подобьнъвѣрѣшѹемѹ, подобьнъвѣрѣшѹѹмѹ, подобьнъвѣрѣшѹмѹ, подобьнъвѣрѣшюмѹ, подобьнъвѣрѣшюемѹ, подобьнъвѣрѣшюѹмѹ, подобьнъвѣрѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
подобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѣшаго, подобьнъвѣрѣшаего, подобьнъвѣрѣшааго, подобьнъвѣрѣшагоподобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмъподобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмъподобьнъвѣрѣподобьнъвѣрѣше, подобьнъвѣрѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
подобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхь, подобьнъвѣрѣшхьподобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмьподобьнъвѣрѣшѧѧ, подобьнъвѣрѣшее, подобьнъвѣрѣшѫѫподобьнъвѣрѣшм, подобьнъвѣрѣшмподобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхьподобьнъвѣрѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
подобьнъвѣрѣшѹю, подобьнъвѣрѣшююподобьнъвѣрѣшма, подобьнъвѣрѣшмаподобьнъвѣрѣе, подобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣрѣшее, подобьнъвѣрѣшеподобьнъвѣрѣшаго, подобьнъвѣрѣшаего, подобьнъвѣрѣшааго, подобьнъвѣрѣшагоподобьнъвѣрѣшѹмѹ, подобьнъвѣрѣшѹемѹ, подобьнъвѣрѣшѹѹмѹ, подобьнъвѣрѣшѹмѹ, подобьнъвѣрѣшюмѹ, подобьнъвѣрѣшюемѹ, подобьнъвѣрѣшюѹмѹ, подобьнъвѣрѣшюмѹподобьнъвѣрѣе, подобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣрѣшее, подобьнъвѣрѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
подобьнъвѣрѣшаго, подобьнъвѣрѣшаего, подобьнъвѣрѣшааго, подобьнъвѣрѣшагоподобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмъподобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмъподобьнъвѣрѣе, подобьнъвѣрѣ, подобьнъвѣрѣшее, подобьнъвѣрѣшеподобьнъвѣрѣшаꙗ, подобьнъвѣрѣшаѣ, подобьнъвѣрѣшаѧподобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхь, подобьнъвѣрѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмьподобьнъвѣрѣшаꙗ, подобьнъвѣрѣшаѣ, подобьнъвѣрѣшаѧподобьнъвѣрѣшм, подобьнъвѣрѣшмподобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхьподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшѹю, подобьнъвѣрѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
подобьнъвѣрѣшма, подобьнъвѣрѣшмаподобьнъвѣрѣшꙗ, подобьнъвѣрѣшѣ, подобьнъвѣрѣшаꙗподобьнъвѣрѣшѧѧ, подобьнъвѣрѣшѧѩ, подобьнъвѣрѣшѫѫ, подобьнъвѣрѣшаѧ, подобьнъвѣрѣшее, подобьнъвѣрѣшеѥподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшѫѫ, подобьнъвѣрѣшѫѭ, подобьнъвѣрѣшѧѧ, подобьнъвѣрѣшѧѩ, подобьнъвѣрѣшююподобьнъвѣрѣшѫѫ, подобьнъвѣрѣшѫѭ, подобьнъвѣрѣшѧѧ, подобьнъвѣрѣшѧѩ, подобьнъвѣрѣшюю, подобьнъвѣрѣшеѭ, подобьнъвѣрѣшеѫ, подобьнъвѣрѣшеѧ, подобьнъвѣрѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
подобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшꙗ, подобьнъвѣрѣшѣподобьнъвѣрѣшѧѧ, подобьнъвѣрѣшѧѩ, подобьнъвѣрѣшѫѫ, подобьнъвѣрѣшаѧ, подобьнъвѣрѣшее, подобьнъвѣрѣшеѥподобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхь, подобьнъвѣрѣшхьподобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмъ, подобьнъвѣрѣшмь, подобьнъвѣрѣшмьподобьнъвѣрѣшѧѧ, подобьнъвѣрѣшѧѩ, подобьнъвѣрѣшѫѫ, подобьнъвѣрѣшаѧ, подобьнъвѣрѣшее, подобьнъвѣрѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
подобьнъвѣрѣшм, подобьнъвѣрѣшмподобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхъ, подобьнъвѣрѣшхь, подобьнъвѣрѣшхьподобьнъвѣрѣшподобьнъвѣрѣшѹю, подобьнъвѣрѣшююподобьнъвѣрѣшма, подобьнъвѣрѣшма
подобьнъвѣръ -ꙑ прил Достоверен, който заслужава доверие аште мене въпросꙙтъ како вьскресе хъ. не вѣдѣ то рекѫ. аште рекѫ петръ м повѣда. кто прьво подобьнъвѣрь бꙑт С 511.2 Изч С Гр ἀξιόπιστος подобьнъвѣрь Нвб Срв подобен