Исторически речник
подвт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подвт сѧподвлѭ, подвлѧ, подвѧ, подвьѭ, подвлюподвшподвтъ, подвть, подвтподвмъ, подвмь, подвм, подвмоподвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подвѧтъ, подвѧть, подвѧтподввѣподвтаподвтеподвподв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подвмъ, подвмь, подвмподвтеподввѣподвтаподвхъ, подвхь, подвхподвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подвовподвхомъ, подвхомь, подвхом, подвхмꙑподвстеподвшѧ, подвшѫ, подвша, подвше, подвхѫподвховѣподвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подвстеподвлꙗахъ, подвлꙗхъ, подвьꙗхъ, подвлѣахъ, подвлѣхъ, подвѣахъ, подвѣхъ, подвлѧахъ, подвлѧхъ, подвѧахъ, подвѧхъ, подвлꙗахь, подвлꙗхь, подвьꙗхь, подвлѣахь, подвлѣхь, подвѣахь, подвѣхь, подвлѧахь, подвлѧхь, подвѧахь, подвѧхь, подвлꙗах, подвлꙗх, подвьꙗх, подвлѣах, подвлѣх, подвѣах, подвѣх, подвлѧах, подвлѧх, подвѧах, подвѧхподвлꙗаше, подвлꙗше, подвьꙗше, подвлѣаше, подвлѣше, подвѣаше, подвѣше, подвлѧаше, подвлѧше, подвѧаше, подвѧшеподвлꙗаше, подвлꙗше, подвьꙗше, подвлѣаше, подвлѣше, подвѣаше, подвѣше, подвлѧаше, подвлѧше, подвѧаше, подвѧшеподвлꙗахомъ, подвлꙗхомъ, подвьꙗхомъ, подвлѣахомъ, подвлѣхомъ, подвѣахомъ, подвѣхомъ, подвлѧахомъ, подвлѧхомъ, подвѧахомъ, подвѧхомъ, подвлꙗахомь, подвлꙗхомь, подвьꙗхомь, подвлѣахомь, подвлѣхомь, подвѣахомь, подвѣхомь, подвлѧахомь, подвлѧхомь, подвѧахомь, подвѧхомь, подвлꙗахом, подвлꙗхом, подвьꙗхом, подвлѣахом, подвлѣхом, подвѣахом, подвѣхом, подвлѧахом, подвлѧхом, подвѧахом, подвѧхомподвлꙗашете, подвлꙗшете, подвьꙗшете, подвлѣашете, подвлѣшете, подвѣашете, подвѣшете, подвлꙗасте, подвлꙗсте, подвьꙗсте, подвлѣасте, подвлѣсте, подвѣасте, подвѣсте, подвлѧасте, подвлѧсте, подвѧасте, подвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подвлꙗахѫ, подвлꙗхѫ, подвьꙗхѫ, подвлѣахѫ, подвлѣхѫ, подвѣахѫ, подвѣхѫ, подвлꙗахѹ, подвлꙗхѹ, подвьꙗхѹ, подвлѣахѹ, подвлѣхѹ, подвѣахѹ, подвѣхѹ, подвлѧахѹ, подвлѧхѹ, подвѧахѹ, подвѧхѹподвлꙗаховѣ, подвлꙗховѣ, подвьꙗховѣ, подвлѣаховѣ, подвлѣховѣ, подвѣаховѣ, подвѣховѣ, подвлѧаховѣ, подвлѧховѣ, подвѧаховѣ, подвѧховѣподвлꙗашета, подвлꙗшета, подвьꙗшета, подвлѣашета, подвлѣшета, подвѣашета, подвѣшета, подвлꙗаста, подвлꙗста, подвьꙗста, подвлѣаста, подвлѣста, подвѣаста, подвѣста, подвлѧаста, подвлѧста, подвѧаста, подвѧстаподвлꙗашете, подвлꙗшете, подвьꙗшете, подвлѣашете, подвлѣшете, подвѣашете, подвѣшете, подвлꙗасте, подвлꙗсте, подвьꙗсте, подвлѣасте, подвлѣсте, подвѣасте, подвѣсте, подвлѧасте, подвлѧсте, подвѧасте, подвѧсте
подвт сѧ -подвлѭ сѧ -подвш сѧ св Удивя се, учудя се на нещо онъ же прмъ  поьтъ подв сꙙ вьꙁвѣштеню С 559.1 Изч С Нвб подивя се ОА ВА НТ РБЕ ДА