Исторически речник
подвꙃань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подвꙃан, подвꙃаньподвꙃанꙗ, подвꙃана, подвꙃаньꙗподвꙃаню, подвꙃанѹ, подвꙃаньюподвꙃанмь, подвꙃаньмь, подвꙃанмъ, подвꙃаньмъ, подвꙃанмь, подвꙃанмъподвꙃан, подвꙃань, подвꙃанподвꙃанꙗ, подвꙃана, подвꙃаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подвꙃан, подвꙃань, подвꙃанеподвꙃанмъ, подвꙃаньмъ, подвꙃанмь, подвꙃаньмь, подвꙃанмъ, подвꙃанмь, подвꙃаномъ, подвꙃанамъподвꙃан, подвꙃань, подвꙃан, подвꙃанмподвꙃанхъ, подвꙃаньхъ, подвꙃанхь, подвꙃаньхь, подвꙃанхъ, подвꙃанхьподвꙃан, подвꙃаньподвꙃаню, подвꙃанѹ, подвꙃанью
NnDu
подвꙃанма, подвꙃаньма, подвꙃанма, подвꙃанма
подвꙃань -ꙗ ср 1. Усърдие, старание скор господьстѣ бран ... подвꙁан божѧ скоротꙑ. дрѹгꙿ дрѹга вараѭште въкѹпѣ С 463.28 ѫтробьнꙑмъ подвꙁанемъ женомъ бѣаше С 190.4—5 2. Борба, сблъсък, противопоставяне ѣко пае отъселѣ ꙁмѣнѧтъ тѧ большаа подвꙁанѣ. бран непрѣꙁньскꙑѩ СЕ 91b 5 Подвиг, саможертва. въ подвꙁан мѫеньстѣѣмъ съконьашꙙ сꙙ С 256.16 Изч СЕ С Гр σπουδή ἀγών ἀγώνισμα подвꙁан подвꙁане Нвб подвизание книж остар ОА ВА подвизаване книж остар ОА ВА РБЕ