Исторически речник
подвжьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
подвжьнъ, подвжьньподвжьнаподвжьнѹподвжьнъ, подвжьньподвжьнаподвжьномь, подвжьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
подвжьнѣподвжьне, подвжьнꙑподвжьнподвжьнъ, подвжьньподвжьномъ, подвжьномьподвжьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
подвжьнꙑподвжьнѣхъ, подвжьнѣхьподвжьнаподвжьнѹподвжьномаподвжьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
подвжьнаподвжьнѹподвжьноподвжьнаподвжьномь, подвжьномъподвжьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
подвжьнаподвжьнъ, подвжьньподвжьномъ, подвжьномьподвжьнаподвжьнꙑподвжьнѣхъ, подвжьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
подвжьнѣподвжьнѹподвжьномаподвжьнаподвжьнꙑ, подвжьнѫподвжьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
подвжьнѫ, подвжьнѹподвжьноѭ, подвжьноѫ, подвжьноѧ, подвжьноюподвжьнѣподвжьнꙑподвжьнъ, подвжьньподвжьнамъ, подвжьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
подвжьнꙑподвжьнамподвжьнахъ, подвжьнахьподвжьнѣподвжьнѹподвжьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
подвжьнꙑ, подвжьнꙑ, подвжьноподвжьнаго, подвжьнаего, подвжьнааго, подвжьнаго, подвжьного, подвжьнога, подвжьнгоподвжьнѹмѹ, подвжьнѹемѹ, подвжьнѹѹмѹ, подвжьнѹмѹ, подвжьноомѹ, подвжьномѹ, подвжьноѹмѹ, подвжьнмѹподвжьнꙑ, подвжьнꙑ, подвжьноподвжьнаго, подвжьнаего, подвжьнааго, подвжьнаго, подвжьного, подвжьнога, подвжьнгоподвжьнꙑмь, подвжьнꙑмь, подвжьнꙑмъ, подвжьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
подвжьнѣмь, подвжьнѣемь, подвжьнѣѣмь, подвжьнѣамь, подвжьнѣмь, подвжьнѣмъ, подвжьнѣемъ, подвжьнѣѣмъ, подвжьнѣамъ, подвжьнѣмъ, подвжьномь, подвжьномъподвжьнꙑ, подвжьнꙑ, подвжьноподвжьнподвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхь, подвжьнꙑхь, подвжьнѣхъ, подвжьнѣхьподвжьнꙑмъ, подвжьнꙑмъ, подвжьнꙑмь, подвжьнꙑмь, подвжьнѣмъ, подвжьнѣмьподвжьнꙑѧ, подвжьнꙑꙗ, подвжьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
подвжьнꙑм, подвжьнꙑмподвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхь, подвжьнꙑхьподвжьнаꙗ, подвжьнаа, подвжьнаѣподвжьнѹю, подвжьноюподвжьнꙑма, подвжьнꙑмаподвжьно, подвжьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
подвжьнаго, подвжьнаего, подвжьнааго, подвжьнаго, подвжьного, подвжьнога, подвжьнгоподвжьнѹмѹ, подвжьнѹемѹ, подвжьнѹѹмѹ, подвжьнѹмѹ, подвжьноомѹ, подвжьномѹ, подвжьноѹмѹ, подвжьнмѹподвжьно, подвжьноеподвжьнаго, подвжьннаего, подвжьнааго, подвжьнаго, подвжьного, подвжьнога, подвжьнгоподвжьнꙑмь, подвжьнꙑмь, подвжьнꙑмъ, подвжьнꙑмъподвжьнѣмь, подвжьнѣемь, подвжьнѣѣмь, подвжьнѣамь, подвжьнѣмь, подвжьнѣмъ, подвжьнѣемъ, подвжьнѣѣмъ, подвжьнѣамъ, подвжьнѣмъ, подвжьномь, подвжьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
подвжьно, подвжьноеподвжьнаꙗ, подвжьнаа, подвжьнаѣ, подвжьнаѧподвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхь, подвжьнꙑхь, подвжьнѣхъ, подвжьнѣхьподвжьнꙑмъ, подвжьнꙑмъ, подвжьнꙑмь, подвжьнꙑмь, подвжьнѣмъ, подвжьнѣмьподвжьнаꙗ, подвжьнаа, подвжьнаѣ, подвжьнаѧподвжьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
подвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхь, подвжьнꙑхьподвжьнѣподвжьнѹю, подвжьноюподвжьнꙑма, подвжьнꙑмаподвжьнаꙗ, подвжьнаа, подвжьнаѣ, подвжьнаѧподвжьнꙑѧ, подвжьнꙑꙗ, подвжьнѫѭ, подвжьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
подвжьнѣ, подвжьноподвжьнѫѭ, подвжьнѹю, подвжьноѭ, подвжьноюподвжьнѫѭ, подвжьноѫ, подвжьноѧ, подвжьноюподвжьнѣподвжьнꙑѧ, подвжьнꙑꙗ, подвжьнꙑеподвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхъ, подвжьнѣхъ, подвжьнꙑхь, подвжьнꙑхь, подвжьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
подвжьнꙑмъ, подвжьнꙑмъ, подвжьнѣмъ, подвжьнꙑмь, подвжьнꙑмь, подвжьнѣмьподвжьнꙑѧ, подвжьнꙑꙗ, подвжьнꙑеподвжьнꙑм, подвжьнꙑмподвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхъ, подвжьнꙑхь, подвжьнꙑхьподвжьнѣподвжьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
подвжьнꙑма, подвжьнꙑмаподвжьнѣ, подвжьнѣшподвжьнѣшаподвжьнѣшѹ, подвжьнѣшюподвжьнѣподвжьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
подвжьнѣшемь, подвжьнѣшемъподвжьнѣшподвжьнѣподвжьнѣше, подвжьнѣшподвжьнѣшь, подвжьнѣшъподвжьнѣшемъ, подвжьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
подвжьнѣшѧподвжьнѣшподвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхьподвжьнѣшаподвжьнѣшѹ, подвжьнѣшюподвжьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
подвжьнѣе, подвжьнѣ, подвжьнѣшеподвжьнѣшаподвжьнѣшѹ, подвжьнѣшюподвжьнѣе, подвжьнѣ, подвжьнѣшеподвжьнѣшаподвжьнѣшемь, подвжьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
подвжьнѣшподвжьнѣе, подвжьнѣподвжьнѣша, подвжьнѣшподвжьнѣшь, подвжьнѣшъподвжьнѣшемъ, подвжьнѣшемьподвжьнѣша, подвжьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
подвжьнѣшподвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхьподвжьнѣшподвжьнѣшѹ, подвжьнѣшюподвжьнѣшемаподвжьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
подвжьнѣшѧ, подвжьнѣшѫ, подвжьнѣшеподвжьнѣшподвжьнѣшѫ, подвжьнѣшѧ, подвжьнѣшѹподвжьнѣшеѭ, подвжьнѣшеѫ, подвжьнѣшеѧ, подвжьнѣшеюподвжьнѣшподвжьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
подвжьнѣшѧ, подвжьнѣшѫ, подвжьнѣшеподвжьнѣшь, подвжьнѣшъподвжьнѣшамъ, подвжьнѣшамьподвжьнѣшѧ, подвжьнѣше, подвжьнѣшѫподвжьнѣшамподвжьнѣшахъ, подвжьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
подвжьнѣшподвжьнѣшѹ, подвжьнѣшюподвжьнѣшамаподвжьнѣ, подвжьнѣшподвжьнѣшаго, подвжьнѣшаего, подвжьнѣшааго, подвжьнѣшагоподвжьнѣшѹмѹ, подвжьнѣшѹемѹ, подвжьнѣшѹѹмѹ, подвжьнѣшѹмѹ, подвжьнѣшюмѹ, подвжьнѣшюемѹ, подвжьнѣшюѹмѹ, подвжьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
подвжьнѣподвжьнѣшаго, подвжьнѣшаего, подвжьнѣшааго, подвжьнѣшагоподвжьнѣшмь, подвжьнѣшмь, подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмъподвжьнѣшмь, подвжьнѣшмь, подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмъподвжьнѣподвжьнѣше, подвжьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
подвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхь, подвжьнѣшхьподвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмьподвжьнѣшѧѧ, подвжьнѣшее, подвжьнѣшѫѫподвжьнѣшм, подвжьнѣшмподвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхьподвжьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
подвжьнѣшѹю, подвжьнѣшююподвжьнѣшма, подвжьнѣшмаподвжьнѣе, подвжьнѣ, подвжьнѣшее, подвжьнѣшеподвжьнѣшаго, подвжьнѣшаего, подвжьнѣшааго, подвжьнѣшагоподвжьнѣшѹмѹ, подвжьнѣшѹемѹ, подвжьнѣшѹѹмѹ, подвжьнѣшѹмѹ, подвжьнѣшюмѹ, подвжьнѣшюемѹ, подвжьнѣшюѹмѹ, подвжьнѣшюмѹподвжьнѣе, подвжьнѣ, подвжьнѣшее, подвжьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
подвжьнѣшаго, подвжьнѣшаего, подвжьнѣшааго, подвжьнѣшагоподвжьнѣшмь, подвжьнѣшмь, подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмъподвжьнѣшмь, подвжьнѣшмь, подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмъподвжьнѣе, подвжьнѣ, подвжьнѣшее, подвжьнѣшеподвжьнѣшаꙗ, подвжьнѣшаѣ, подвжьнѣшаѧподвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхь, подвжьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмьподвжьнѣшаꙗ, подвжьнѣшаѣ, подвжьнѣшаѧподвжьнѣшм, подвжьнѣшмподвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхьподвжьнѣшподвжьнѣшѹю, подвжьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
подвжьнѣшма, подвжьнѣшмаподвжьнѣшꙗ, подвжьнѣшѣ, подвжьнѣшаꙗподвжьнѣшѧѧ, подвжьнѣшѧѩ, подвжьнѣшѫѫ, подвжьнѣшаѧ, подвжьнѣшее, подвжьнѣшеѥподвжьнѣшподвжьнѣшѫѫ, подвжьнѣшѫѭ, подвжьнѣшѧѧ, подвжьнѣшѧѩ, подвжьнѣшююподвжьнѣшѫѫ, подвжьнѣшѫѭ, подвжьнѣшѧѧ, подвжьнѣшѧѩ, подвжьнѣшюю, подвжьнѣшеѭ, подвжьнѣшеѫ, подвжьнѣшеѧ, подвжьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
подвжьнѣшподвжьнѣшꙗ, подвжьнѣшѣподвжьнѣшѧѧ, подвжьнѣшѧѩ, подвжьнѣшѫѫ, подвжьнѣшаѧ, подвжьнѣшее, подвжьнѣшеѥподвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхь, подвжьнѣшхьподвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмъ, подвжьнѣшмь, подвжьнѣшмьподвжьнѣшѧѧ, подвжьнѣшѧѩ, подвжьнѣшѫѫ, подвжьнѣшаѧ, подвжьнѣшее, подвжьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
подвжьнѣшм, подвжьнѣшмподвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхъ, подвжьнѣшхь, подвжьнѣшхьподвжьнѣшподвжьнѣшѹю, подвжьнѣшююподвжьнѣшма, подвжьнѣшма
подвжьнъ -ꙑ прил 1. Усърден, прилежен, старателен, ревностен прѣподобьнꙑ еппъ доде мѣста того. съ всѣмъ клросомъ  съ подвжьнꙑм облашм С 532.5 2. Като същ. подвжьн м мн Приближените, близките, сподвижниците [на някого] прꙁъвавъ ѹала боъстваго попа.  покаꙁавъ мѹ ꙁѣло отъ подвжънꙑхъ мѹ. наслꙗма отъ дха нестааго С 564.10 Изч С Гр σπουδαῖος подвжънъ Нвб Срв подвижен ’който бързо, лесно се движи’ ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ