Исторически речник
подаль  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подал, подальподалꙗ, подала, подальꙗподалю, подалѹ, подальюподалмь, подальмь, подалмъ, подальмъ, подалмь, подалмъподал, подаль, подалподалꙗ, подала, подальꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подал, подаль, подалеподалмъ, подальмъ, подалмь, подальмь, подалмъ, подалмь, подаломъ, подаламъподал, подаль, подал, подалмподалхъ, подальхъ, подалхь, подальхь, подалхъ, подалхьподал, подальподалю, подалѹ, подалью
NnDu
подалма, подальма, подалма, подалма
подаль -ꙗ ср Разстояние, отдалечение повелѣ мѹ ходт не тъьѭ въ манастꙑр. нъ  окрьсть манастꙑра подаль не хѹдо С 562.2 ꙗкоже на толцѣ мѹ подал отт. ꙗкоже вдѣт новѫѭ кесарѭ С 562.4 Изч С подал Нвб Срв далье нареч остар МлБТР дале нареч остар ВА НТ Дюв ДА далнина ж ОА ВА РБЕ