Исторически речник
подавт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подавтподавлѭ, подавлѧ, подавѧ, подавьѭ, подавлюподавшподавтъ, подавть, подавтподавмъ, подавмь, подавм, подавмоподавте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подавѧтъ, подавѧть, подавѧтподаввѣподавтаподавтеподавподав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подавмъ, подавмь, подавмподавтеподаввѣподавтаподавхъ, подавхь, подавхподавов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подавовподавхомъ, подавхомь, подавхом, подавхмꙑподавстеподавшѧ, подавшѫ, подавша, подавше, подавхѫподавховѣподавста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подавстеподавлꙗахъ, подавлꙗхъ, подавьꙗхъ, подавлѣахъ, подавлѣхъ, подавѣахъ, подавѣхъ, подавлѧахъ, подавлѧхъ, подавѧахъ, подавѧхъ, подавлꙗахь, подавлꙗхь, подавьꙗхь, подавлѣахь, подавлѣхь, подавѣахь, подавѣхь, подавлѧахь, подавлѧхь, подавѧахь, подавѧхь, подавлꙗах, подавлꙗх, подавьꙗх, подавлѣах, подавлѣх, подавѣах, подавѣх, подавлѧах, подавлѧх, подавѧах, подавѧхподавлꙗаше, подавлꙗше, подавьꙗше, подавлѣаше, подавлѣше, подавѣаше, подавѣше, подавлѧаше, подавлѧше, подавѧаше, подавѧшеподавлꙗаше, подавлꙗше, подавьꙗше, подавлѣаше, подавлѣше, подавѣаше, подавѣше, подавлѧаше, подавлѧше, подавѧаше, подавѧшеподавлꙗахомъ, подавлꙗхомъ, подавьꙗхомъ, подавлѣахомъ, подавлѣхомъ, подавѣахомъ, подавѣхомъ, подавлѧахомъ, подавлѧхомъ, подавѧахомъ, подавѧхомъ, подавлꙗахомь, подавлꙗхомь, подавьꙗхомь, подавлѣахомь, подавлѣхомь, подавѣахомь, подавѣхомь, подавлѧахомь, подавлѧхомь, подавѧахомь, подавѧхомь, подавлꙗахом, подавлꙗхом, подавьꙗхом, подавлѣахом, подавлѣхом, подавѣахом, подавѣхом, подавлѧахом, подавлѧхом, подавѧахом, подавѧхомподавлꙗашете, подавлꙗшете, подавьꙗшете, подавлѣашете, подавлѣшете, подавѣашете, подавѣшете, подавлꙗасте, подавлꙗсте, подавьꙗсте, подавлѣасте, подавлѣсте, подавѣасте, подавѣсте, подавлѧасте, подавлѧсте, подавѧасте, подавѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подавлꙗахѫ, подавлꙗхѫ, подавьꙗхѫ, подавлѣахѫ, подавлѣхѫ, подавѣахѫ, подавѣхѫ, подавлꙗахѹ, подавлꙗхѹ, подавьꙗхѹ, подавлѣахѹ, подавлѣхѹ, подавѣахѹ, подавѣхѹ, подавлѧахѹ, подавлѧхѹ, подавѧахѹ, подавѧхѹподавлꙗаховѣ, подавлꙗховѣ, подавьꙗховѣ, подавлѣаховѣ, подавлѣховѣ, подавѣаховѣ, подавѣховѣ, подавлѧаховѣ, подавлѧховѣ, подавѧаховѣ, подавѧховѣподавлꙗашета, подавлꙗшета, подавьꙗшета, подавлѣашета, подавлѣшета, подавѣашета, подавѣшета, подавлꙗаста, подавлꙗста, подавьꙗста, подавлѣаста, подавлѣста, подавѣаста, подавѣста, подавлѧаста, подавлѧста, подавѧаста, подавѧстаподавлꙗашете, подавлꙗшете, подавьꙗшете, подавлѣашете, подавлѣшете, подавѣашете, подавѣшете, подавлꙗасте, подавлꙗсте, подавьꙗсте, подавлѣасте, подавлѣсте, подавѣасте, подавѣсте, подавлѧасте, подавлѧсте, подавѧасте, подавѧсте
подавт -подавлѭ -подавш св Не дам възможност на растение да израсте, заглуша, задуша ꙇ въꙁдрасте тръне  подав е М Лк 8.7 З, А, СК. Срв.Мт 13.7 М, З;Мк 4.7 Изч М З А СК Гр ἀποπνίγω συμπνίγω Нвб Срв подавя ВА НТ РБЕ