Исторически речник
погѹбл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
погѹбл҄ен, погѹбл҄еньпогѹбл҄енꙗ, погѹбл҄ена, погѹбл҄еньꙗпогѹбл҄еню, погѹбл҄енѹ, погѹбл҄еньюпогѹбл҄енмь, погѹбл҄еньмь, погѹбл҄енмъ, погѹбл҄еньмъ, погѹбл҄енмь, погѹбл҄енмъпогѹбл҄ен, погѹбл҄ень, погѹбл҄енпогѹбл҄енꙗ, погѹбл҄ена, погѹбл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
погѹбл҄ен, погѹбл҄ень, погѹбл҄енепогѹбл҄енмъ, погѹбл҄еньмъ, погѹбл҄енмь, погѹбл҄еньмь, погѹбл҄енмъ, погѹбл҄енмь, погѹбл҄еномъ, погѹбл҄енамъпогѹбл҄ен, погѹбл҄ень, погѹбл҄ен, погѹбл҄енмпогѹбл҄енхъ, погѹбл҄еньхъ, погѹбл҄енхь, погѹбл҄еньхь, погѹбл҄енхъ, погѹбл҄енхьпогѹбл҄ен, погѹбл҄еньпогѹбл҄еню, погѹбл҄енѹ, погѹбл҄енью
NnDu
погѹбл҄енма, погѹбл҄еньма, погѹбл҄енма, погѹбл҄енма
погѹбл҄ень -ꙗ ср 1. Загуба, унищожение н ба на ѹмъ вьꙁьмъ въ асъ тъ. н погѹбьньꙗ толкааго въꙁдръжаньꙗ  трѹда ... въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 525.27—28 2. Отнемане на живота, погубване  текꙿше къ пештерѣ стааго дометꙗна. вдѣшꙙ  акꙑ агг҄ельскъ обраꙁъ мѫшта ... глаголаахѫ дрѹгъ къ дрѹгѹ ... кѫѭ внѫ обрꙙштемъ на погѹбьн го С 215.27—28 Изч С Гр ἀπώλεια τὸ ἀναιρεῖν погѹбьнь погѹбьн Нвб погубление книж остар ВА Срв погубяне остар НГер ЕтМл погубване ОА НТ ЕтМл АР РБЕ