Исторически речник
погрѫжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погрѫжатпогрѫжаѭ, погрѫжаѫ, погрѫжаѧ, погрѫжаюпогрѫжаш, погрѫжаеш, погрѫжаашпогрѫжатъ, погрѫжаетъ, погрѫжаатъ, погрѫжать, погрѫжаеть, погрѫжаать, погрѫжат, погрѫжает, погрѫжаатпогрѫжамъ, погрѫжаемъ, погрѫжаамъ, погрѫжамь, погрѫжаемь, погрѫжаамь, погрѫжам, погрѫжаем, погрѫжаам, погрѫжамо, погрѫжаемо, погрѫжаамопогрѫжате, погрѫжаете, погрѫжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погрѫжаѭтъ, погрѫжаѫтъ, погрѫжаѧтъ, погрѫжаютъ, погрѫжаѭть, погрѫжаѫть, погрѫжаѧть, погрѫжають, погрѫжаѭт, погрѫжаѫт, погрѫжаѧт, погрѫжаютпогрѫжавѣ, погрѫжаевѣ, погрѫжаавѣпогрѫжата, погрѫжаета, погрѫжаатапогрѫжате, погрѫжаете, погрѫжаатепогрѫжапогрѫжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погрѫжамъ, погрѫжамь, погрѫжампогрѫжатепогрѫжавѣпогрѫжатапогрѫжахъ, погрѫжахь, погрѫжахпогрѫжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погрѫжапогрѫжахомъ, погрѫжахомь, погрѫжахом, погрѫжахмꙑпогрѫжастепогрѫжашѧ, погрѫжашѫ, погрѫжаша, погрѫжаше, погрѫжахѫпогрѫжаховѣпогрѫжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погрѫжастепогрѫжаахъ, погрѫжахъ, погрѫжаахь, погрѫжахь, погрѫжаах, погрѫжахпогрѫжааше, погрѫжашепогрѫжааше, погрѫжашепогрѫжаахомъ, погрѫжахомъ, погрѫжаахомь, погрѫжахомь, погрѫжаахом, погрѫжахомпогрѫжаашете, погрѫжашете, погрѫжаасте, погрѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погрѫжаахѫ, погрѫжахѫ, погрѫжаахѹ, погрѫжахѹпогрѫжааховѣ, погрѫжаховѣпогрѫжаашета, погрѫжашета, погрѫжааста, погрѫжастапогрѫжаашете, погрѫжашете, погрѫжаасте, погрѫжасте
погрѫжат -погрѫжаѭ -погрѫжаш несв Потапям дълбоко, правя да затъне [образно] трѣбѹтъ непоспѣшънъ жрътвъ. ѧже погрѫжаѭтъ ловѣкꙑ въ погꙑбѣл҄ь С 158.24 Изч С Нвб погружавам, погрузявам [се] книж остар ОА ВА РРОДД РБЕ