Исторически речник
погрѧꙁнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погрѧꙁнѫтпогрѧꙁнѫ, погрѧꙁнѹпогрѧꙁнешпогрѧꙁнетъ, погрѧꙁнеть, погрѧꙁнетпогрѧꙁнемъ, погрѧꙁнемь, погрѧꙁнемпогрѧꙁнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погрѧꙁнѫтъ, погрѧꙁнѹтъ, погрѧꙁнѫть, погрѧꙁнѹть, погрѧꙁнѫт, погрѧꙁнѹтпогрѧꙁневѣпогрѧꙁнетапогрѧꙁнетепогрѧꙁнпогрѧꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погрѧꙁнѣмъ, погрѧꙁнѣмь, погрѧꙁнѣмпогрѧꙁнѣтепогрѧꙁнѣвѣпогрѧꙁнѣта*погрѧꙁнѫхъ*погрѧꙁнѫ, погрѧꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*погрѧꙁнѫ, погрѧꙁе*погрѧꙁнѫхомъ*погрѧꙁнѫсте*погрѧꙁнѫшѧ*погрѧꙁнѫховѣ*погрѧꙁнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*погрѧꙁнѫсте*погрѧꙁнѣахъ*погрѧꙁнѣаше*погрѧꙁнѣаше*погрѧꙁнѣахомъ*погрѧꙁнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*погрѧꙁнѣахѫ*погрѧꙁнѣаховѣ*погрѧꙁнѣашета*погрѧꙁнѣашете
погрѧꙁнѫт -погрѧꙁнѫ -погрѧꙁнеш св 1. Потъна, пропадна под повърхността на водата влънꙑ же вьлвахѫ сѧ въ ладѭ. ѣко юже погрѧꙁнѫт хотѣаше М Мк 4.37 З тѣло окаанааго тѹ аб погрꙙꙁе. а схъ добрꙑхъ мѫенкъ тѣлеса. акꙑ кораб връхѹ плаваахѫ С 66.22—23 2. Впия се, забия се дълбоко повелѣшꙙ прнест трьст.  расцѣпвъше на дьво обложт по пльт мѹ.  кръвѭ обꙙꙁавъше сътꙙгнѫт. доньдеже погрꙙꙁнетъ трьсте въ пльт его С 270.8 Изч М З С Гр γεμίζομαι τῷ βυϑῷ καταδικάζομαι χόομαι погрꙙꙁнѫт Нвб Ø