Исторически речник
погрѣбат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погрѣбатпогрѣбаѭ, погрѣбаѫ, погрѣбаѧ, погрѣбаюпогрѣбаш, погрѣбаеш, погрѣбаашпогрѣбатъ, погрѣбаетъ, погрѣбаатъ, погрѣбать, погрѣбаеть, погрѣбаать, погрѣбат, погрѣбает, погрѣбаатпогрѣбамъ, погрѣбаемъ, погрѣбаамъ, погрѣбамь, погрѣбаемь, погрѣбаамь, погрѣбам, погрѣбаем, погрѣбаам, погрѣбамо, погрѣбаемо, погрѣбаамопогрѣбате, погрѣбаете, погрѣбаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погрѣбаѭтъ, погрѣбаѫтъ, погрѣбаѧтъ, погрѣбаютъ, погрѣбаѭть, погрѣбаѫть, погрѣбаѧть, погрѣбають, погрѣбаѭт, погрѣбаѫт, погрѣбаѧт, погрѣбаютпогрѣбавѣ, погрѣбаевѣ, погрѣбаавѣпогрѣбата, погрѣбаета, погрѣбаатапогрѣбате, погрѣбаете, погрѣбаатепогрѣбапогрѣба
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погрѣбамъ, погрѣбамь, погрѣбампогрѣбатепогрѣбавѣпогрѣбатапогрѣбахъ, погрѣбахь, погрѣбахпогрѣба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погрѣбапогрѣбахомъ, погрѣбахомь, погрѣбахом, погрѣбахмꙑпогрѣбастепогрѣбашѧ, погрѣбашѫ, погрѣбаша, погрѣбаше, погрѣбахѫпогрѣбаховѣпогрѣбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погрѣбастепогрѣбаахъ, погрѣбахъ, погрѣбаахь, погрѣбахь, погрѣбаах, погрѣбахпогрѣбааше, погрѣбашепогрѣбааше, погрѣбашепогрѣбаахомъ, погрѣбахомъ, погрѣбаахомь, погрѣбахомь, погрѣбаахом, погрѣбахомпогрѣбаашете, погрѣбашете, погрѣбаасте, погрѣбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погрѣбаахѫ, погрѣбахѫ, погрѣбаахѹ, погрѣбахѹпогрѣбааховѣ, погрѣбаховѣпогрѣбаашета, погрѣбашета, погрѣбааста, погрѣбастапогрѣбаашете, погрѣбашете, погрѣбаасте, погрѣбасте
погрѣбат -погрѣбаѭ -погрѣбаш несв 1. Погребвам, полагам мъртвец в гроб прѩсте же тѣло сво. ꙇ обсте е рꙁам съ ароматꙑ. ѣкоже обꙑа естъ юдѣомъ погрѣбат М Йо 19.40 З А же мало пожвъ ѹмратъ.  погрѣбатъ сꙙ ꙗко  мꙑ С 258.12— 13 ꙗко  мрьтва погрѣбаш їсѹса. въстока въстокомъ С 456.23 2. Прич. сег. деят. като същ. погрѣбаѩ м ед ὁ ϑάπτων Човек, който погребва, придружава мъртвец до гроба пролшѩ кръв іхъ ѣко водѫ окръстъ іеліма. і не бѣ пограбаѩі СП 78.3 погрѣбат сѧ Изч М З А СП С Гр ϑάπτω ἐνταφιάζω καταϑάπτω пограбат Нвб погребавам диал ВА НТ Дюв НГер ЕтМл погребвам ОА ЕтМл БТР АР