Исторически речник
погрбат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погрбатпогрбаѭ, погрбаѫ, погрбаѧ, погрбаюпогрбаш, погрбаеш, погрбаашпогрбатъ, погрбаетъ, погрбаатъ, погрбать, погрбаеть, погрбаать, погрбат, погрбает, погрбаатпогрбамъ, погрбаемъ, погрбаамъ, погрбамь, погрбаемь, погрбаамь, погрбам, погрбаем, погрбаам, погрбамо, погрбаемо, погрбаамопогрбате, погрбаете, погрбаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погрбаѭтъ, погрбаѫтъ, погрбаѧтъ, погрбаютъ, погрбаѭть, погрбаѫть, погрбаѧть, погрбають, погрбаѭт, погрбаѫт, погрбаѧт, погрбаютпогрбавѣ, погрбаевѣ, погрбаавѣпогрбата, погрбаета, погрбаатапогрбате, погрбаете, погрбаатепогрбапогрба
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погрбамъ, погрбамь, погрбампогрбатепогрбавѣпогрбатапогрбахъ, погрбахь, погрбахпогрба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погрбапогрбахомъ, погрбахомь, погрбахом, погрбахмꙑпогрбастепогрбашѧ, погрбашѫ, погрбаша, погрбаше, погрбахѫпогрбаховѣпогрбаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погрбастепогрбаахъ, погрбахъ, погрбаахь, погрбахь, погрбаах, погрбахпогрбааше, погрбашепогрбааше, погрбашепогрбаахомъ, погрбахомъ, погрбаахомь, погрбахомь, погрбаахом, погрбахомпогрбаашете, погрбашете, погрбаасте, погрбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погрбаахѫ, погрбахѫ, погрбаахѹ, погрбахѹпогрбааховѣ, погрбаховѣпогрбаашета, погрбашета, погрбааста, погрбастапогрбаашете, погрбашете, погрбаасте, погрбасте
погрбат -погрбаѭ -погрбаш несв Погребвам, полагам мъртвец в гроб не можааше л  ѹкро отрѣшт. мже сам погрбаѭште съвꙙꙁашꙙ С 311.19 мрътвъ  нагъ вдмъ стъ. мѹже прѣстоѧтъ херовмъ ... сего їѡсфъ  нкодмъ погрбата бе сѫмꙿнѣнꙗ С 458.25  ѹмраатъ по ловѣьствѹ.  погрібатъ сꙙ С 117.15—16 погрбат сѧ Изч С Гр κηδεύω ἐνταφιάζω погрібат Нвб погрибавам диал ЕтМл ДА