Исторически речник
погонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погонтпогонѭ, погонѧ, погонюпогоншпогонтъ, погонть, погонтпогонмъ, погонмь, погонм, погонмопогонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погонѧтъ, погонѧть, погонѧтпогонвѣпогонтапогонтепогонпогон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погонмъ, погонмь, погонмпогонтепогонвѣпогонтапогонхъ, погонхь, погонхпогон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погонпогонхомъ, погонхомь, погонхом, погонхмꙑпогонстепогоншѧ, погоншѫ, погонша, погонше, погонхѫпогонховѣпогонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погонстепогонꙗахъ, погонѣахъ, погонаахъ, погонѣхъ, погонꙗхъ, погонѧахъ, погонѧхъ, погонꙗахь, погонѣахь, погонаахь, погонѣхь, погонꙗхь, погонѧахь, погонѧхь, погонꙗах, погонѣах, погонаах, погонѣх, погонꙗх, погонѧах, погонѧхпогонꙗаше, погонѣаше, погонааше, погонѣше, погонꙗше, погонѧаше, погонѧшепогонꙗаше, погонѣаше, погонааше, погонѣше, погонꙗше, погонѧаше, погонѧшепогонꙗахомъ, погонѣахомъ, погонаахомъ, погонѣхомъ, погонꙗхомъ, погонѧахомъ, погонѧхомъ, погонꙗахомь, погонѣахомь, погонаахомь, погонѣхомь, погонꙗхомь, погонѧахомь, погонѧхомь, погонꙗахом, погонѣахом, погонаахом, погонѣхом, погонꙗхом, погонѧахом, погонѧхомпогонꙗашете, погонѣашете, погонаашете, погонѣшете, погонꙗшете, погонꙗасте, погонѣасте, погонаасте, погонѣсте, погонꙗсте, погонѧасте, погонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погонꙗахѫ, погонѣахѫ, погонаахѫ, погонѣхѫ, погонꙗхѫ, погонꙗахѹ, погонѣахѹ, погонаахѹ, погонѣхѹ, погонꙗхѹ, погонѧахѹ, погонѧхѹпогонꙗаховѣ, погонѣаховѣ, погонааховѣ, погонѣховѣ, погонꙗховѣ, погонѧаховѣ, погонѧховѣпогонꙗашета, погонѣашета, погонаашета, погонѣшета, погонꙗшета, погонꙗаста, погонѣаста, погонааста, погонѣста, погонꙗста, погонѧаста, погонѧстапогонꙗашете, погонѣашете, погонаашете, погонѣшете, погонꙗшете, погонꙗасте, погонѣасте, погонаасте, погонѣсте, погонꙗсте, погонѧасте, погонѧсте
погонт -погонѭ -погонш несв Проследявам, обръщам внимание [прен.] скръбьнъ вамъ сповѣдаѭ сꙙ. ветъхꙑѧ страст погонꙙ С 429.22 Изч С Гр ἐντυγχάνω Нвб погоня ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ