Исторически речник
погнѣват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погнѣват сѧпогнѣваѭ, погнѣваѫ, погнѣваѧ, погнѣваюпогнѣваш, погнѣваеш, погнѣваашпогнѣватъ, погнѣваетъ, погнѣваатъ, погнѣвать, погнѣваеть, погнѣваать, погнѣват, погнѣвает, погнѣваатпогнѣвамъ, погнѣваемъ, погнѣваамъ, погнѣвамь, погнѣваемь, погнѣваамь, погнѣвам, погнѣваем, погнѣваам, погнѣвамо, погнѣваемо, погнѣваамопогнѣвате, погнѣваете, погнѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погнѣваѭтъ, погнѣваѫтъ, погнѣваѧтъ, погнѣваютъ, погнѣваѭть, погнѣваѫть, погнѣваѧть, погнѣвають, погнѣваѭт, погнѣваѫт, погнѣваѧт, погнѣваютпогнѣвавѣ, погнѣваевѣ, погнѣваавѣпогнѣвата, погнѣваета, погнѣваатапогнѣвате, погнѣваете, погнѣваатепогнѣвапогнѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погнѣвамъ, погнѣвамь, погнѣвампогнѣватепогнѣвавѣпогнѣватапогнѣвахъ, погнѣвахь, погнѣвахпогнѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погнѣвапогнѣвахомъ, погнѣвахомь, погнѣвахом, погнѣвахмꙑпогнѣвастепогнѣвашѧ, погнѣвашѫ, погнѣваша, погнѣваше, погнѣвахѫпогнѣваховѣпогнѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погнѣвастепогнѣваахъ, погнѣвахъ, погнѣваахь, погнѣвахь, погнѣваах, погнѣвахпогнѣвааше, погнѣвашепогнѣвааше, погнѣвашепогнѣваахомъ, погнѣвахомъ, погнѣваахомь, погнѣвахомь, погнѣваахом, погнѣвахомпогнѣваашете, погнѣвашете, погнѣваасте, погнѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погнѣваахѫ, погнѣвахѫ, погнѣваахѹ, погнѣвахѹпогнѣвааховѣ, погнѣваховѣпогнѣваашета, погнѣвашета, погнѣвааста, погнѣвастапогнѣваашете, погнѣвашете, погнѣваасте, погнѣвасте
погнѣват сѧ -погнѣваѭ сѧ -погнѣваш сѧ св Разгневя се, разсърдя се на някого онъ же дрꙙхлъ отде. же не погꙿнѣва сꙙ на крадъшааго С 42.10 Изч С Гр ἀμύνομαι Нвб Срв погневя се НГер ЕтМл БТР