Исторически речник
погнест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погнестпогнетѫ, погнетѹпогнетешпогнететъ, погнететь, погнететпогнетемъ, погнетемь, погнетем, погнетемопогнетете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погнетѫтъ, погнетѹтъ, погнетѫть, погнетѹть, погнетѫт, погнетѹтпогнетевѣпогнететапогнететепогнетпогнет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погнетѣмъ, погнетѣмь, погнетѣмпогнетѣтепогнетѣвѣпогнетѣта*погнетохъ*погнете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*погнете*погнетохомъ*погнетосте*погнетошѧ*погнетоховѣ*погнетоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*погнетосте*погнетѣахъ*погнетѣаше*погнетѣаше*погнетѣахомъ*погнетѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*погнетѣахѫ*погнетѣаховѣ*погнетѣашета*погнетѣашете
погнест -погнетѫ -погнетеш св Притисна, смачкам ꙗко камꙑ велкъ мꙙ хотѣ погнест. поваѭштѹ м въ прѣпладьн подь н҄мъ С 276.2 Изч С Гр πιέζω Нвб Срв гнетя ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА