Исторически речник
поглѹмт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поглѹмт сѧпоглѹмлѭ, поглѹмлѧ, поглѹмѧ, поглѹмьѭ, поглѹмлюпоглѹмшпоглѹмтъ, поглѹмть, поглѹмтпоглѹммъ, поглѹммь, поглѹмм, поглѹммопоглѹмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поглѹмѧтъ, поглѹмѧть, поглѹмѧтпоглѹмвѣпоглѹмтапоглѹмтепоглѹмпоглѹм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поглѹммъ, поглѹммь, поглѹммпоглѹмтепоглѹмвѣпоглѹмтапоглѹмхъ, поглѹмхь, поглѹмхпоглѹм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поглѹмпоглѹмхомъ, поглѹмхомь, поглѹмхом, поглѹмхмꙑпоглѹмстепоглѹмшѧ, поглѹмшѫ, поглѹмша, поглѹмше, поглѹмхѫпоглѹмховѣпоглѹмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поглѹмстепоглѹмлѣахъ, поглѹмлѣхъ, поглѹмлѣахь, поглѹмлѣхь, поглѹмлѣах, поглѹмлѣхпоглѹмлѣаше, поглѹмлѣшепоглѹмлѣаше, поглѹмлѣшепоглѹмлѣахомъ, поглѹмлѣхомъ, поглѹмлѣахомь, поглѹмлѣхомь, поглѹмлѣахом, поглѹмлѣхомпоглѹмлѣашете, поглѹмлѣшете, поглѹмлѣасте, поглѹмлѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поглѹмлѣахѫ, поглѹмлѣхѫ, поглѹмлѣахѹ, поглѹмлѣхѹпоглѹмлѣаховѣ, поглѹмлѣховѣпоглѹмлѣашета, поглѹмлѣшета, поглѹмлѣаста, поглѹмлѣстапоглѹмлѣашете, поглѹмлѣшете, поглѹмлѣасте, поглѹмлѣсте
поглѹмт сѧ -поглѹмлѭ сѧ -поглѹмш сѧ св Развлека се, позабавлявам се тъ шедъ на походѫ ... ѹꙁьрѣ ꙁдалее плъкъ велкъ народа грꙙдѫштъ. вдѣвъ же мѣсто трѣвно  красъно. сълѣꙁе отъ конꙗ поглѹмт сꙙ С 146.13 поглѹмт сѧ въ емь [на емь] ἀδολεσχέω ἔν τινι Потърся смисъла, разбера същността, осмисля поѹѫ сѩ во вьсѣхъ дѣлѣхъ твоіхъ. ї на ѹінанііхъ твоїхъ поглѹмѫⷧ҇ сѩ СП 76.13 въ ꙁаповѣдехъ твоїхъ поглѹмлѭ сѩ. ї раꙁѹмѣѭ пѫт твоѩ СП 118.15 ї поглѹмлѭ сѩ въ юдесехъ твоїхъ СП 118.27 аꙁъ же поглѹмлѭ сѩ въ ꙁаповѣдехъ твоїхъ СП 118.78 Изч СП С Гр ἀδολεσχέω Нвб поглумя се диал ОА ВА НГер ЕтМл АР РБЕ