Исторически речник
погаст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погастпогашѫ, погашѹпогасшпогастъ, погасть, погастпогасмъ, погасмь, погасм, погасмопогасте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погасѧтъ, погасѧть, погасѧтпогасвѣпогастапогастепогаспогас
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погасмъ, погасмь, погасмпогастепогасвѣпогастапогасхъ, погасхь, погасхпогас
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погаспогасхомъ, погасхомь, погасхом, погасхмꙑпогасстепогасшѧ, погасшѫ, погасша, погасше, погасхѫпогасховѣпогасста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погасстепогашаахъ, погашахъ, погашаахь, погашахь, погашаах, погашахпогашааше, погашашепогашааше, погашашепогашаахомъ, погашахомъ, погашаахомь, погашахомь, погашаахом, погашахомпогашаашете, погашашете, погашаасте, погашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
погашаахѫ, погашахѫ, погашаахѹ, погашахѹпогашааховѣ, погашаховѣпогашаашете, погашашете, погашаасте, погашастепогашаашета, погашашета, погашааста, погашаста
погаст -погашѫ -погасш св Погася огън, потуша молтвоѭ ... пламꙑ огн҄ьнꙑ погасвъ С 565.29 Изч С Нвб погася ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА