Исторически речник
поганъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
поганъ, поганьпоганапоганѹпоганъ, поганьпоганапоганомь, поганомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
поганѣпогане, поганꙑпоганпоганъ, поганьпоганомъ, поганомьпоганꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
поганꙑпоганѣхъ, поганѣхьпоганапоганѹпоганомапогано
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
поганапоганѹпоганопоганапоганомь, поганомъпоганѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
поганапоганъ, поганьпоганомъ, поганомьпоганапоганꙑпоганѣхъ, поганѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
поганѣпоганѹпоганомапоганапоганꙑ, поганѫпоганѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
поганѫ, поганѹпоганоѭ, поганоѫ, поганоѧ, поганоюпоганѣпоганꙑпоганъ, поганьпоганамъ, поганамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
поганꙑпоганампоганахъ, поганахьпоганѣпоганѹпоганама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
поганꙑ, поганꙑ, поганопоганаго, поганаего, поганааго, поганаго, поганого, поганога, погангопоганѹмѹ, поганѹемѹ, поганѹѹмѹ, поганѹмѹ, поганоомѹ, поганомѹ, поганоѹмѹ, поганмѹпоганꙑ, поганꙑ, поганопоганаго, поганаего, поганааго, поганаго, поганого, поганога, погангопоганꙑмь, поганꙑмь, поганꙑмъ, поганꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
поганѣмь, поганѣемь, поганѣѣмь, поганѣамь, поганѣмь, поганѣмъ, поганѣемъ, поганѣѣмъ, поганѣамъ, поганѣмъ, поганомь, поганомъпоганꙑ, поганꙑ, поганопоганпоганꙑхъ, поганꙑхъ, поганꙑхь, поганꙑхь, поганѣхъ, поганѣхьпоганꙑмъ, поганꙑмъ, поганꙑмь, поганꙑмь, поганѣмъ, поганѣмьпоганꙑѧ, поганꙑꙗ, поганꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
поганꙑм, поганꙑмпоганꙑхъ, поганꙑхъ, поганꙑхь, поганꙑхьпоганаꙗ, поганаа, поганаѣпоганѹю, поганоюпоганꙑма, поганꙑмапогано, поганое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
поганаго, поганаего, поганааго, поганаго, поганого, поганога, погангопоганѹмѹ, поганѹемѹ, поганѹѹмѹ, поганѹмѹ, поганоомѹ, поганомѹ, поганоѹмѹ, поганмѹпогано, поганоепоганаго, поганаего, поганааго, поганаго, поганого, поганога, погангопоганꙑмь, поганꙑмь, поганꙑмъ, поганꙑмъпоганѣмь, поганѣемь, поганѣѣмь, поганѣамь, поганѣмь, поганѣмъ, поганѣемъ, поганѣѣмъ, поганѣамъ, поганѣмъ, поганомь, поганомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
погано, поганоепоганаꙗ, поганаа, поганаѣ, поганаѧпоганꙑхъ, поганꙑхъ, поганꙑхь, поганꙑхь, поганѣхъ, поганѣхьпоганꙑмъ, поганꙑмъ, поганꙑмь, поганꙑмь, поганѣмъ, поганѣмьпоганаꙗ, поганаа, поганаѣ, поганаѧпоганꙑм, поганꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
поганꙑхъ, поганꙑхъ, поганꙑхь, поганꙑхьпоганѣпоганѹю, поганоюпоганꙑма, поганꙑмапоганаꙗ, поганаа, поганаѣ, поганаѧпоганꙑѧ, поганꙑꙗ, поганѫѭ, поганꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
поганѣ, поганопоганѫѭ, поганѹю, поганоѭ, поганоюпоганѫѭ, поганоѫ, поганоѧ, поганоюпоганѣпоганꙑѧ, поганꙑꙗ, поганꙑепоганꙑхъ, поганꙑхъ, поганѣхъ, поганꙑхь, поганꙑхь, поганѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
поганꙑмъ, поганꙑмъ, поганѣмъ, поганꙑмь, поганꙑмь, поганѣмьпоганꙑѧ, поганꙑꙗ, поганꙑепоганꙑм, поганꙑмпоганꙑхъ, поганꙑхъ, поганꙑхь, поганꙑхьпоганѣпоганѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
поганꙑма, поганꙑмапоганѣ, поганѣшпоганѣшапоганѣшѹ, поганѣшюпоганѣпоганѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
поганѣшемь, поганѣшемъпоганѣшпоганѣпоганѣше, поганѣшпоганѣшь, поганѣшъпоганѣшемъ, поганѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
поганѣшѧпоганѣшпоганѣшхъ, поганѣшхьпоганѣшапоганѣшѹ, поганѣшюпоганѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
поганѣе, поганѣ, поганѣшепоганѣшапоганѣшѹ, поганѣшюпоганѣе, поганѣ, поганѣшепоганѣшапоганѣшемь, поганѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
поганѣшпоганѣе, поганѣпоганѣша, поганѣшпоганѣшь, поганѣшъпоганѣшемъ, поганѣшемьпоганѣша, поганѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
поганѣшпоганѣшхъ, поганѣшхьпоганѣшпоганѣшѹ, поганѣшюпоганѣшемапоганѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
поганѣшѧ, поганѣшѫ, поганѣшепоганѣшпоганѣшѫ, поганѣшѧ, поганѣшѹпоганѣшеѭ, поганѣшеѫ, поганѣшеѧ, поганѣшеюпоганѣшпоганѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
поганѣшѧ, поганѣшѫ, поганѣшепоганѣшь, поганѣшъпоганѣшамъ, поганѣшамьпоганѣшѧ, поганѣше, поганѣшѫпоганѣшампоганѣшахъ, поганѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
поганѣшпоганѣшѹ, поганѣшюпоганѣшамапоганѣ, поганѣшпоганѣшаго, поганѣшаего, поганѣшааго, поганѣшагопоганѣшѹмѹ, поганѣшѹемѹ, поганѣшѹѹмѹ, поганѣшѹмѹ, поганѣшюмѹ, поганѣшюемѹ, поганѣшюѹмѹ, поганѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
поганѣпоганѣшаго, поганѣшаего, поганѣшааго, поганѣшагопоганѣшмь, поганѣшмь, поганѣшмъ, поганѣшмъпоганѣшмь, поганѣшмь, поганѣшмъ, поганѣшмъпоганѣпоганѣше, поганѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
поганѣшхъ, поганѣшхъ, поганѣшхь, поганѣшхьпоганѣшмъ, поганѣшмъ, поганѣшмьпоганѣшѧѧ, поганѣшее, поганѣшѫѫпоганѣшм, поганѣшмпоганѣшхъ, поганѣшхъ, поганѣшхьпоганѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
поганѣшѹю, поганѣшююпоганѣшма, поганѣшмапоганѣе, поганѣ, поганѣшее, поганѣшепоганѣшаго, поганѣшаего, поганѣшааго, поганѣшагопоганѣшѹмѹ, поганѣшѹемѹ, поганѣшѹѹмѹ, поганѣшѹмѹ, поганѣшюмѹ, поганѣшюемѹ, поганѣшюѹмѹ, поганѣшюмѹпоганѣе, поганѣ, поганѣшее, поганѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
поганѣшаго, поганѣшаего, поганѣшааго, поганѣшагопоганѣшмь, поганѣшмь, поганѣшмъ, поганѣшмъпоганѣшмь, поганѣшмь, поганѣшмъ, поганѣшмъпоганѣе, поганѣ, поганѣшее, поганѣшепоганѣшаꙗ, поганѣшаѣ, поганѣшаѧпоганѣшхъ, поганѣшхъ, поганѣшхь, поганѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
поганѣшмъ, поганѣшмъ, поганѣшмьпоганѣшаꙗ, поганѣшаѣ, поганѣшаѧпоганѣшм, поганѣшмпоганѣшхъ, поганѣшхъ, поганѣшхьпоганѣшпоганѣшѹю, поганѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
поганѣшма, поганѣшмапоганѣшꙗ, поганѣшѣ, поганѣшаꙗпоганѣшѧѧ, поганѣшѧѩ, поганѣшѫѫ, поганѣшаѧ, поганѣшее, поганѣшеѥпоганѣшпоганѣшѫѫ, поганѣшѫѭ, поганѣшѧѧ, поганѣшѧѩ, поганѣшююпоганѣшѫѫ, поганѣшѫѭ, поганѣшѧѧ, поганѣшѧѩ, поганѣшюю, поганѣшеѭ, поганѣшеѫ, поганѣшеѧ, поганѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
поганѣшпоганѣшꙗ, поганѣшѣпоганѣшѧѧ, поганѣшѧѩ, поганѣшѫѫ, поганѣшаѧ, поганѣшее, поганѣшеѥпоганѣшхъ, поганѣшхъ, поганѣшхь, поганѣшхьпоганѣшмъ, поганѣшмъ, поганѣшмь, поганѣшмьпоганѣшѧѧ, поганѣшѧѩ, поганѣшѫѫ, поганѣшаѧ, поганѣшее, поганѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
поганѣшм, поганѣшмпоганѣшхъ, поганѣшхъ, поганѣшхь, поганѣшхьпоганѣшпоганѣшѹю, поганѣшююпоганѣшма, поганѣшма
поганъ -ꙑ прил 1. Погански, неверен, езически обꙑа же бѣаше ... раꙁбонкомъ поганꙑхъ ходт срацнъ С 559.17 не бо можеть по вашемѹ рѡⷣствѫ нѹдт срѧнъ ѹбват... л елнъ не птатⷭ. л паганыѧ страны ѿ елнъ ѹставльныⷯ не прѡбщеват сѧ Пс. Кес. 109/108 Защо́ не ѥ́ пра́ведно таквомꙋва мѫ́жꙋ добро́мꙋ да те́ ѻста́ва а́зь да си́ помра́чень, и да слꙋ́жишь на глꙋ́хыте и на пога́ните и́доле Тр. дам. 51 А́ ны́е мнѡ́гo пѫ́ти, без бѣда́ и безⸯ ни́кой скрь́бь, и ни́каква си́ла, та се́ ѿмéтнꙋваме ѿ хво и́ме, и и́деⷨ на дрꙋ́га пога́на вѣ́ра Тр. дам. 73 и прѣда́де тво́рⸯца, дето́ е стори́ль нбо и зе́млю, на пога́ныте евре́ѥ да го́ ра́спнъть Тр. дам. 367 да сѧ срамлѣѭтъ оубо вьси пошибении и скврьньнии манихеи и вьси погании словѣне и ѩзꙑци зъловѣрьнии ЙЕ Шест. 125a-125b ѡвѣхь погани езыци хотеть погоубыти • а инїихь вь честныихь бранехь помореть Епиф. 2. Като същ. поганъ м ед поган[] м мн ὁ ἐϑνικός, [τὰ] ἔϑνη, οἱ βάρβαροι, οἱ ῞Ελληνες Езичник [езичници], нехристиянин [нехристияни], неверник [неверници] не на глѫмлен бо ꙁъван смъ•  на смѣхъ• да горе наслѣдѹмъ ꙗкоже  поган• нъ да плаемъ въ ѹтѣшень ѭтрь бѹдемъ ПА 205b-c  ефѹⷣ  словеса  еже ѿ стаго ꙁлата порамїе. неꙁреⷱны мѹща ѡбраꙁы  проѧа слѹжбы. поганоⷨ на попране  на плѣⷩ ѿда Пс. Кес. 210/208 мъногажди и отъ иновѣрьнꙑхъ и кривовѣрьнꙑхъ крѣпость примлемъ на добра дѣла показани. аще бо коли кого видиши погана сѫща или ретика, а истѣ живѫща ЙЕ Шест. 106c всего бо сего поган простъ СК Мт 6.32 аще л  о цркв не брѣжетъ. да бѫдетъ т ꙗко  поганъ  мꙑтарь СК Мт 18.17 аще кꙿто въ а҃ день деⷮ҇ на колѧдѫ. енѹарѣ. ѣкоже пръвѣе поган творѣахѫ. в҃ лⷮ҇ѣ да покаетъ сѧ СЕ 103b 4 бѣахѫ бо мноꙁ молꙙште сꙙ ... акоже  многомъ отъ поганъ покаꙗт сꙙ С 6.5 бꙑстъ рать велка отъ поганꙑхъ С 191.16—17  наꙙшꙙ вьꙁрат поган на стꙑѧ С 110.27 тъма же  мракъ ... на поганꙑѧ просꙑпа сꙙ С 110.18—19 нѣколико(ж)е людїе ти бьіше погани Ск. Ис. и̇ поганьскы̇ѫ̇ нꙿравы̇ ⸱ ниже оу̇же ходимь ⸱ ꙗ̇ко (и̇) прои погани ходѧть ⸱ нѫ ст͠ыѫ̇ праведꙿны̇кы ьтѣм(ь) и̇ праꙁꙿныⷦ Златоуст 137а 3. Като същ. поган м мн ἐϑνικὴ πλάνη Езичество, поганство моⷧ҇ бꙑваⷿ҇щ аще кꙿто кръщенѣ своего отъвръгъ сѧ въ поганꙑ СЕ 23а 5—6 СК СЕ С К Пс. Кес. Тр. дам. ЙЕ Шест. ПА Ск. Ис. Златоуст Епиф. Нвб поган остар ВА Дюв РБЕ Срв поганец м ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ Поган МИ ЙЗ,МИПан