Исторически речник
поврѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поврѣстповрьꙁѫ, повръꙁѫ, повьрꙁѫ, поврьꙁѹ, повръꙁѹ, повьрꙁѹповрьꙁеш, повръꙁеш, повьрꙁешповрьꙁетъ, повръꙁетъ, повьрꙁетъ, поврьꙁеть, повръꙁеть, повьрꙁеть, поврьꙁет, повръꙁет, повьрꙁетповрьꙁемъ, повръꙁемъ, повьрꙁемъ, поврьꙁемь, повръꙁемь, повьрꙁемь, поврьꙁем, повръꙁем, повьрꙁем, поврьꙁемо, повръꙁемо, повьрꙁемоповрьꙁете, повръꙁете, повьрꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поврьꙁѫтъ, повръꙁѫтъ, повьрꙁѫтъ, поврьꙁѹтъ, повръꙁѹтъ, повьрꙁѹтъ, поврьꙁѫть, повръꙁѫть, повьрꙁѫть, поврьꙁѹть, повръꙁѹть, повьрꙁѹть, поврьꙁѫт, повръꙁѫт, повьрꙁѫт, поврьꙁѹт, повръꙁѹт, повьрꙁѹтповрьꙁевѣ, повръꙁевѣ, повьрꙁевѣповрьꙁета, повръꙁета, повьрꙁетаповрьꙁете, повръꙁете, повьрꙁетеповрьꙁ, повръꙁповрьꙁ, повръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поврьꙁѣмъ, повръꙁѣмъ, поврьꙁѣмь, повръꙁѣмь, поврьꙁѣм, повръꙁѣмповрьꙁѣте, повръꙁѣтеповрьꙁѣвѣ, повръꙁѣвѣповрьꙁѣта, повръꙁѣтаповрѣсъ, поврьꙁохъ, повръꙁохъ, повьрꙁохъ, поврѣсь, поврьꙁохь, повръꙁохь, повьрꙁохь, поврьꙁох, повръꙁох, повьрꙁохповрьꙁе, повръꙁе, повьрꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поврьꙁе, повръꙁе, повьрꙁеповрѣсомъ, поврьꙁохомъ, повръꙁохомъ, повьрꙁохомъ, поврѣсомь, поврьꙁохомь, повръꙁохомь, повьрꙁохомь, поврьꙁохом, повръꙁохом, повьрꙁохомповрѣсте, поврьꙁосте, повръꙁосте, повьрꙁостеповрѣсѧ, поврьꙁошѧ, повръꙁошѧ, повьрꙁошѧ, поврьꙁошѫ, повръꙁошѫ, повьрꙁошѫ, поврьꙁоша, повръꙁоша, повьрꙁоша, поврьꙁоше, повръꙁоше, повьрꙁошеповрѣсовѣ, поврьꙁоховѣ, повръꙁоховѣ, повьрꙁоховѣповрѣста, поврьꙁоста, повръꙁоста, повьрꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поврѣсте, поврьꙁосте, повръꙁосте, повьрꙁосте*поврьꙁѣахъ*поврьꙁѣаше*поврьꙁѣаше*поврьꙁѣахомъ*поврьꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*поврьꙁѣахѫ*поврьꙁѣаховѣ*поврьꙁѣашета*поврьꙁѣашете
поврѣст -повръꙁѫ -повръꙁеш св Завържа, вържа повръꙁъ же  ꙁа вꙑѭ дастъ вономъ вест С 137.11 повръꙁъше ꙁа днѫ ногѫ повѣсте  тѹ С 264.26 повръꙁъше  ꙁа ноꙁѣ. влааахѫ  по гостньцѹ градънѹѹмѹ С 537.19 старѣшнꙑ вльшьскꙑѧ. повелѣшꙙ ѫжемъ ꙁа ногѫ повръꙁъше  влѣшт С 261.8 Изч С Гр σφίγγω βάλλω Нвб повръжа, повръзвам диал ВА НТ НГер ДА