Исторически речник
повлѣщ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
повлѣщ сѧповлѣкѫ, повлѣкѹповлѣешповлѣетъ, повлѣеть, повлѣетповлѣемъ, повлѣемь, повлѣем, повлѣемоповлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
повлѣкѫтъ, повлѣкѹтъ, повлѣкѫть, повлѣкѹть, повлѣкѫт, повлѣкѹтповлѣевѣповлѣетаповлѣетеповлѣцповлѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
повлѣцѣмъ, повлѣцѣмь, повлѣцѣмповлѣцѣтеповлѣцѣвѣповлѣцѣтаповлѣхъ, повлѣкохъ, повлѣхь, повлѣкохь, повлѣх, повлѣкохповлее, повлье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
повлее, повльеповлѣхомъ, повлѣкохомъ, повлѣхомь, повлѣкохомь, повлѣхом, повлѣкохом, повлѣкохмꙑповлѣсте, повлѣкостеповлѣшѧ, повлѣкошѧ, повлѣшѫ, повлѣкошѫ, повлѣша, повлѣкоша, повлѣше, повлѣкоше, повлѣкохѫповлѣховѣ, повлѣкоховѣповлѣста, повлѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повлѣсте, повлѣкостеповлѣаахъ, повлѣахъ, повлѣѣхъ, повлѣаахь, повлѣахь, повлѣѣхь, повлѣаах, повлѣах, повлѣѣхповлѣааше, повлѣаше, повлѣѣшеповлѣааше, повлѣаше, повлѣѣшеповлѣаахомъ, повлѣахомъ, повлѣѣхомъ, повлѣаахомь, повлѣахомь, повлѣѣхомь, повлѣаахом, повлѣахом, повлѣѣхомповлѣаашете, повлѣашете, повлѣѣшете, повлѣаасте, повлѣасте, повлѣѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
повлѣаахѫ, повлѣахѫ, повлѣѣхѫ, повлѣаахѹ, повлѣахѹ, повлѣѣхѹповлѣааховѣ, повлѣаховѣ, повлѣѣховѣповлѣаашета, повлѣашета, повлѣѣшета, повлѣааста, повлѣаста, повлѣѣстаповлѣаашете, повлѣашете, повлѣѣшете, повлѣаасте, повлѣасте, повлѣѣсте
повлѣщ сѧ -повлѣкѫ сѧ -повлѣеш сѧ св За очи, зрение — замъгля се, появи ми се перде моⷧ҇ наⷣ҇ емѹже аще блсꙿкъ ꙁъметъ ꙁракъ. л повлѣете сѧ о СЕ 34а 6 Изч СЕ Нвб повлека [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв повлекло ср