Исторически речник
повньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
повньнъ, повньньповньнаповньнѹповньнъ, повньньповньнаповньномь, повньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
повньнѣповньне, повньнꙑповньнповньнъ, повньньповньномъ, повньномьповньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
повньнꙑповньнѣхъ, повньнѣхьповньнаповньнѹповньномаповньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
повньнаповньнѹповньноповньнаповньномь, повньномъповньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
повньнаповньнъ, повньньповньномъ, повньномьповньнаповньнꙑповньнѣхъ, повньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
повньнѣповньнѹповньномаповньнаповньнꙑ, повньнѫповньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
повньнѫ, повньнѹповньноѭ, повньноѫ, повньноѧ, повньноюповньнѣповньнꙑповньнъ, повньньповньнамъ, повньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
повньнꙑповньнамповньнахъ, повньнахьповньнѣповньнѹповньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
повньнꙑ, повньнꙑ, повньноповньнаго, повньнаего, повньнааго, повньнаго, повньного, повньнога, повньнгоповньнѹмѹ, повньнѹемѹ, повньнѹѹмѹ, повньнѹмѹ, повньноомѹ, повньномѹ, повньноѹмѹ, повньнмѹповньнꙑ, повньнꙑ, повньноповньнаго, повньнаего, повньнааго, повньнаго, повньного, повньнога, повньнгоповньнꙑмь, повньнꙑмь, повньнꙑмъ, повньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
повньнѣмь, повньнѣемь, повньнѣѣмь, повньнѣамь, повньнѣмь, повньнѣмъ, повньнѣемъ, повньнѣѣмъ, повньнѣамъ, повньнѣмъ, повньномь, повньномъповньнꙑ, повньнꙑ, повньноповньнповньнꙑхъ, повньнꙑхъ, повньнꙑхь, повньнꙑхь, повньнѣхъ, повньнѣхьповньнꙑмъ, повньнꙑмъ, повньнꙑмь, повньнꙑмь, повньнѣмъ, повньнѣмьповньнꙑѧ, повньнꙑꙗ, повньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
повньнꙑм, повньнꙑмповньнꙑхъ, повньнꙑхъ, повньнꙑхь, повньнꙑхьповньнаꙗ, повньнаа, повньнаѣповньнѹю, повньноюповньнꙑма, повньнꙑмаповньно, повньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
повньнаго, повньнаего, повньнааго, повньнаго, повньного, повньнога, повньнгоповньнѹмѹ, повньнѹемѹ, повньнѹѹмѹ, повньнѹмѹ, повньноомѹ, повньномѹ, повньноѹмѹ, повньнмѹповньно, повньноеповньнаго, повньннаего, повньнааго, повньнаго, повньного, повньнога, повньнгоповньнꙑмь, повньнꙑмь, повньнꙑмъ, повньнꙑмъповньнѣмь, повньнѣемь, повньнѣѣмь, повньнѣамь, повньнѣмь, повньнѣмъ, повньнѣемъ, повньнѣѣмъ, повньнѣамъ, повньнѣмъ, повньномь, повньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
повньно, повньноеповньнаꙗ, повньнаа, повньнаѣ, повньнаѧповньнꙑхъ, повньнꙑхъ, повньнꙑхь, повньнꙑхь, повньнѣхъ, повньнѣхьповньнꙑмъ, повньнꙑмъ, повньнꙑмь, повньнꙑмь, повньнѣмъ, повньнѣмьповньнаꙗ, повньнаа, повньнаѣ, повньнаѧповньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
повньнꙑхъ, повньнꙑхъ, повньнꙑхь, повньнꙑхьповньнѣповньнѹю, повньноюповньнꙑма, повньнꙑмаповньнаꙗ, повньнаа, повньнаѣ, повньнаѧповньнꙑѧ, повньнꙑꙗ, повньнѫѭ, повньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
повньнѣ, повньноповньнѫѭ, повньнѹю, повньноѭ, повньноюповньнѫѭ, повньноѫ, повньноѧ, повньноюповньнѣповньнꙑѧ, повньнꙑꙗ, повньнꙑеповньнꙑхъ, повньнꙑхъ, повньнѣхъ, повньнꙑхь, повньнꙑхь, повньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
повньнꙑмъ, повньнꙑмъ, повньнѣмъ, повньнꙑмь, повньнꙑмь, повньнѣмьповньнꙑѧ, повньнꙑꙗ, повньнꙑеповньнꙑм, повньнꙑмповньнꙑхъ, повньнꙑхъ, повньнꙑхь, повньнꙑхьповньнѣповньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
повньнꙑма, повньнꙑмаповньнѣ, повньнѣшповньнѣшаповньнѣшѹ, повньнѣшюповньнѣповньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
повньнѣшемь, повньнѣшемъповньнѣшповньнѣповньнѣше, повньнѣшповньнѣшь, повньнѣшъповньнѣшемъ, повньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
повньнѣшѧповньнѣшповньнѣшхъ, повньнѣшхьповньнѣшаповньнѣшѹ, повньнѣшюповньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
повньнѣе, повньнѣ, повньнѣшеповньнѣшаповньнѣшѹ, повньнѣшюповньнѣе, повньнѣ, повньнѣшеповньнѣшаповньнѣшемь, повньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
повньнѣшповньнѣе, повньнѣповньнѣша, повньнѣшповньнѣшь, повньнѣшъповньнѣшемъ, повньнѣшемьповньнѣша, повньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
повньнѣшповньнѣшхъ, повньнѣшхьповньнѣшповньнѣшѹ, повньнѣшюповньнѣшемаповньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
повньнѣшѧ, повньнѣшѫ, повньнѣшеповньнѣшповньнѣшѫ, повньнѣшѧ, повньнѣшѹповньнѣшеѭ, повньнѣшеѫ, повньнѣшеѧ, повньнѣшеюповньнѣшповньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
повньнѣшѧ, повньнѣшѫ, повньнѣшеповньнѣшь, повньнѣшъповньнѣшамъ, повньнѣшамьповньнѣшѧ, повньнѣше, повньнѣшѫповньнѣшамповньнѣшахъ, повньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
повньнѣшповньнѣшѹ, повньнѣшюповньнѣшамаповньнѣ, повньнѣшповньнѣшаго, повньнѣшаего, повньнѣшааго, повньнѣшагоповньнѣшѹмѹ, повньнѣшѹемѹ, повньнѣшѹѹмѹ, повньнѣшѹмѹ, повньнѣшюмѹ, повньнѣшюемѹ, повньнѣшюѹмѹ, повньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
повньнѣповньнѣшаго, повньнѣшаего, повньнѣшааго, повньнѣшагоповньнѣшмь, повньнѣшмь, повньнѣшмъ, повньнѣшмъповньнѣшмь, повньнѣшмь, повньнѣшмъ, повньнѣшмъповньнѣповньнѣше, повньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
повньнѣшхъ, повньнѣшхъ, повньнѣшхь, повньнѣшхьповньнѣшмъ, повньнѣшмъ, повньнѣшмьповньнѣшѧѧ, повньнѣшее, повньнѣшѫѫповньнѣшм, повньнѣшмповньнѣшхъ, повньнѣшхъ, повньнѣшхьповньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
повньнѣшѹю, повньнѣшююповньнѣшма, повньнѣшмаповньнѣе, повньнѣ, повньнѣшее, повньнѣшеповньнѣшаго, повньнѣшаего, повньнѣшааго, повньнѣшагоповньнѣшѹмѹ, повньнѣшѹемѹ, повньнѣшѹѹмѹ, повньнѣшѹмѹ, повньнѣшюмѹ, повньнѣшюемѹ, повньнѣшюѹмѹ, повньнѣшюмѹповньнѣе, повньнѣ, повньнѣшее, повньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
повньнѣшаго, повньнѣшаего, повньнѣшааго, повньнѣшагоповньнѣшмь, повньнѣшмь, повньнѣшмъ, повньнѣшмъповньнѣшмь, повньнѣшмь, повньнѣшмъ, повньнѣшмъповньнѣе, повньнѣ, повньнѣшее, повньнѣшеповньнѣшаꙗ, повньнѣшаѣ, повньнѣшаѧповньнѣшхъ, повньнѣшхъ, повньнѣшхь, повньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
повньнѣшмъ, повньнѣшмъ, повньнѣшмьповньнѣшаꙗ, повньнѣшаѣ, повньнѣшаѧповньнѣшм, повньнѣшмповньнѣшхъ, повньнѣшхъ, повньнѣшхьповньнѣшповньнѣшѹю, повньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
повньнѣшма, повньнѣшмаповньнѣшꙗ, повньнѣшѣ, повньнѣшаꙗповньнѣшѧѧ, повньнѣшѧѩ, повньнѣшѫѫ, повньнѣшаѧ, повньнѣшее, повньнѣшеѥповньнѣшповньнѣшѫѫ, повньнѣшѫѭ, повньнѣшѧѧ, повньнѣшѧѩ, повньнѣшююповньнѣшѫѫ, повньнѣшѫѭ, повньнѣшѧѧ, повньнѣшѧѩ, повньнѣшюю, повньнѣшеѭ, повньнѣшеѫ, повньнѣшеѧ, повньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
повньнѣшповньнѣшꙗ, повньнѣшѣповньнѣшѧѧ, повньнѣшѧѩ, повньнѣшѫѫ, повньнѣшаѧ, повньнѣшее, повньнѣшеѥповньнѣшхъ, повньнѣшхъ, повньнѣшхь, повньнѣшхьповньнѣшмъ, повньнѣшмъ, повньнѣшмь, повньнѣшмьповньнѣшѧѧ, повньнѣшѧѩ, повньнѣшѫѫ, повньнѣшаѧ, повньнѣшее, повньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
повньнѣшм, повньнѣшмповньнѣшхъ, повньнѣшхъ, повньнѣшхь, повньнѣшхьповньнѣшповньнѣшѹю, повньнѣшююповньнѣшма, повньнѣшма
повньнъ -ꙑ прил 1. Който има вина, провинение; виновен мꙑ бо смъ повньн съблаꙁнвъше сꙙ на пѫт С 32.29 не бѫдѣте несꙑт нъ любомѣньн. вѣдꙑ ꙗко с дꙋхове лѫкав сѫтъ. смъ ꙁъломъ повнꙿн С 53.17—18 2. Като същ. повньнꙑ м ед ὁ ὑπεύϑυνος a) Длъжник, задлъжнял човек же не длъженъ сꙑ могꙑ же жласт. давъ отъпѹштатъ. повннааго С 494.6 b) Виновник прставꙿнкъ нѣкоторꙑ бѣ тѹ дръжꙙ повньнааго С 310.21 3. Като същ. повньн м мн οἱ ὑπεύϑυνοι Виновните, грешниците съ мрътвꙑм бъ. съ ѹмеръшім жівотъ. съ повнꙿнꙑм. неповнꙿнꙑ К 13а 8 Срв. С449.11 4. Който робува на нещо, подчинен вьꙁдвгнѫлъ ес многꙑ главꙑ. повненꙑѩ грѣхꙑ.  болѣꙁньм СЕ 28b 11 повньнъ бꙑт a) ἔνοχός εἰμι Подлежа на обвинение, наказание, смърт и пр ꙇжь бо ѹбетъ. повненъ естъ сѫдѹ З Мт 5.21 ꙇжь бо реетъ братѹ своемѹ. ракꙿка. повннъ естъ сънъмштю З Мт 5.22 повненъ естъ съмрът М Мт 26.66 З, А, СК. Срв.Мк 14.64 М З же власвмісаатъ на стꙑ дхъ ... повненъ естъ вѣънѹмѹ сѫдѹ М Мк 3.29 З b) κατεγγυάομαι Длъжен съм да отговарям пред някого за постъпките си порѫенаа бо номѹ повнъна стъ С 246.3 М З А СК СЕ К С Гр αἴτιος ὑπεύϑυνος повнънъ повненъ повннъ повнꙿнъ Нвб повинен остар ОА ВА РРОДД РБЕ