Исторически речник
побѣждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
побѣждатпобѣждаѭ, побѣждаѫ, побѣждаѧ, побѣждаюпобѣждаш, побѣждаеш, побѣждаашпобѣждатъ, побѣждаетъ, побѣждаатъ, побѣждать, побѣждаеть, побѣждаать, побѣждат, побѣждает, побѣждаатпобѣждамъ, побѣждаемъ, побѣждаамъ, побѣждамь, побѣждаемь, побѣждаамь, побѣждам, побѣждаем, побѣждаам, побѣждамо, побѣждаемо, побѣждаамопобѣждате, побѣждаете, побѣждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
побѣждаѭтъ, побѣждаѫтъ, побѣждаѧтъ, побѣждаютъ, побѣждаѭть, побѣждаѫть, побѣждаѧть, побѣждають, побѣждаѭт, побѣждаѫт, побѣждаѧт, побѣждаютпобѣждавѣ, побѣждаевѣ, побѣждаавѣпобѣждата, побѣждаета, побѣждаатапобѣждате, побѣждаете, побѣждаатепобѣждапобѣжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
побѣждамъ, побѣждамь, побѣждампобѣждатепобѣждавѣпобѣждатапобѣждахъ, побѣждахь, побѣждахпобѣжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
побѣждапобѣждахомъ, побѣждахомь, побѣждахом, побѣждахмꙑпобѣждастепобѣждашѧ, побѣждашѫ, побѣждаша, побѣждаше, побѣждахѫпобѣждаховѣпобѣждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
побѣждастепобѣждаахъ, побѣждахъ, побѣждаахь, побѣждахь, побѣждаах, побѣждахпобѣждааше, побѣждашепобѣждааше, побѣждашепобѣждаахомъ, побѣждахомъ, побѣждаахомь, побѣждахомь, побѣждаахом, побѣждахомпобѣждаашете, побѣждашете, побѣждаасте, побѣждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
побѣждаахѫ, побѣждахѫ, побѣждаахѹ, побѣждахѹпобѣждааховѣ, побѣждаховѣпобѣждаашета, побѣждашета, побѣждааста, побѣждастапобѣждаашете, побѣждашете, побѣждаасте, побѣждасте
побѣждат -побѣждаѭ -побѣждаш несв 1. Побеждавам, надвивам неприятел ꙗкоже  дꙗволъ побѣжденъ бꙑстъ. слѫ подаѭштꙋ нама хсѹ.  побѣждаѭштѹ твоѧ пронꙑрвꙑѧ къꙁн С 12.26 ꙗко се пр цр храбьрѣ. цѣсарьскꙑ оплъаѭшт сꙙ.  побѣждаѭшт С 464.25 2. Подбуждам някого, подтиквам към нещо ꙗко по отъкръвеню двженъ побѣждааше ѧ на молтвѫ С 569.25 Изч С Гр νικάω Нвб побеждавам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА