Исторически речник
побѣгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
побѣгнѫтпобѣгнѫ, побѣгнѹпобѣгнешпобѣгнетъ, побѣгнеть, побѣгнетпобѣгнемъ, побѣгнемь, побѣгнемпобѣгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
побѣгнѫтъ, побѣгнѹтъ, побѣгнѫть, побѣгнѹть, побѣгнѫт, побѣгнѹтпобѣгневѣпобѣгнетапобѣгнетепобѣгнпобѣгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
побѣгнѣмъ, побѣгнѣмь, побѣгнѣмпобѣгнѣтепобѣгнѣвѣпобѣгнѣтапобѣгъ, побѣгохъ, побѣгь, побѣгохь, побѣгохпобѣже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
побѣжепобѣгомъ, побѣгохомъ, побѣгомь, побѣгохомь, побѣгом, побѣгохомпобѣжете, побѣгостепобѣгѫ, побѣгошѧ, побѣгошѫ, побѣгоша, побѣгошепобѣговѣ, побѣгоховѣпобѣжета, побѣгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
побѣжета, побѣгоста*побѣгнѣахъ*побѣгнѣаше*побѣгнѣаше*побѣгнѣахомъ*побѣгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*побѣгнѣахѫ*побѣгнѣаховѣ*побѣгнѣашета*побѣгнѣашете
побѣгнѫт -побѣгнѫ -побѣгнеш св Побягна отнякъде ѡтъ ꙁапрѣщеньѣ твоего побѣгнѫтъ СП 103.7 море вдѣ ї побѣже СП 113.3 Срв. СП113.5 СЕ2b 4 кон҄ꙙ оседъланꙑ ѹготова.  обрѣтъ готовꙑ вьсѣдъ побѣже С 51.4  не въꙁможеш стат протвѫ врагомъ свомъ.  побѣгнеш отъ лца хъ С 195.12 Срв. С196.14 побѣгнѣвѣ. да не постжена бѫдевѣ С 472.10 Образно. ꙁгонтъ тѧ гь трѧсавце ютрънѣѣ ... вьстрепещ побѣгн СЕ 49b 7 Изч СП СЕ С Гр φεύγω φυγῇ χράομαι Нвб побягна, побегна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА