Исторически речник
побъдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
побъдѣтпобъждѫ, побъждѹпобъдшпобъдтъ, побъдть, побъдтпобъдмъ, побъдмь, побъдм, побъдмопобъдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
побъдѧтъ, побъдѧть, побъдѧтпобъдвѣпобъдтапобъдтепобъдпобъд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
побъдмъ, побъдмь, побъдмпобъдтепобъдвѣпобъдтапобъдѣхъ, побъдѣхь, побъдѣхпобъдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
побъдѣпобъдѣхомъ, побъдѣхомь, побъдѣхом, побъдѣхмꙑпобъдѣстепобъдѣшѧ, побъдѣшѫ, побъдѣша, побъдѣше, побъдѣхѫпобъдѣховѣпобъдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
побъдѣстепобъдѣахъ, побъдѣхъ, побъдѧхъ, побъдѣахь, побъдѣхь, побъдѧхь, побъдѣах, побъдѣх, побъдѧхпобъдѣаше, побъдѣше, побъдѧшепобъдѣаше, побъдѣше, побъдѧшепобъдѣахомъ, побъдѣхомъ, побъдѧхомъ, побъдѣахомь, побъдѣхомь, побъдѧхомь, побъдѣахом, побъдѣхом, побъдѧхомпобъдѣашете, побъдѣшете, побъдѣасте, побъдѣсте, побъдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
побъдѣахѫ, побъдѣхѫ, побъдѣахѹ, побъдѣхѹ, побъдѧхѹпобъдѣаховѣ, побъдѣховѣ, побъдѧховѣпобъдѣашета, побъдѣшета, побъдѣаста, побъдѣста, побъдѧстапобъдѣашете, побъдѣшете, побъдѣасте, побъдѣсте, побъдѧсте
побъдѣт -побъждѫ -побъдш св Пободърствам, постоя буден известно време тако л не въꙁможе едного аса побьдѣт съ мъноѭ М Мт 26.40 З, А, СК. Срв.Мк 14.37 М, З;СЕ 47а 12—13 Изч М З А СК СЕ Гр γρηγορέω побьдѣт Нвб Срв бдя ОА ВА Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ