Исторически речник
поборт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
побортпоборѭ, поборѧ, поборюпоборшпобортъ, поборть, побортпобормъ, побормь, поборм, побормопоборте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поборѧтъ, поборѧть, поборѧтпоборвѣпобортапобортепоборпобор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
побормъ, побормь, побормпобортепоборвѣпобортапоборхъ, поборхь, поборхпобор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поборпоборхомъ, поборхомь, поборхом, поборхмꙑпоборстепоборшѧ, поборшѫ, поборша, поборше, поборхѫпоборховѣпоборста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поборстепоборꙗахъ, поборѣахъ, побораахъ, поборѣхъ, поборꙗхъ, поборѧахъ, поборѧхъ, поборꙗахь, поборѣахь, побораахь, поборѣхь, поборꙗхь, поборѧахь, поборѧхь, поборꙗах, поборѣах, побораах, поборѣх, поборꙗх, поборѧах, поборѧхпоборꙗаше, поборѣаше, поборааше, поборѣше, поборꙗше, поборѧаше, поборѧшепоборꙗаше, поборѣаше, поборааше, поборѣше, поборꙗше, поборѧаше, поборѧшепоборꙗахомъ, поборѣахомъ, побораахомъ, поборѣхомъ, поборꙗхомъ, поборѧахомъ, поборѧхомъ, поборꙗахомь, поборѣахомь, побораахомь, поборѣхомь, поборꙗхомь, поборѧахомь, поборѧхомь, поборꙗахом, поборѣахом, побораахом, поборѣхом, поборꙗхом, поборѧахом, поборѧхомпоборꙗашете, поборѣашете, побораашете, поборѣшете, поборꙗшете, поборꙗасте, поборѣасте, побораасте, поборѣсте, поборꙗсте, поборѧасте, поборѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поборꙗахѫ, поборѣахѫ, побораахѫ, поборѣхѫ, поборꙗхѫ, поборꙗахѹ, поборѣахѹ, побораахѹ, поборѣхѹ, поборꙗхѹ, поборѧахѹ, поборѧхѹпоборꙗаховѣ, поборѣаховѣ, поборааховѣ, поборѣховѣ, поборꙗховѣ, поборѧаховѣ, поборѧховѣпоборꙗашета, поборѣашета, побораашета, поборѣшета, поборꙗшета, поборꙗаста, поборѣаста, поборааста, поборѣста, поборꙗста, поборѧаста, поборѧстапоборꙗашете, поборѣашете, побораашете, поборѣшете, поборꙗшете, поборꙗасте, поборѣасте, побораасте, поборѣсте, поборꙗсте, поборѧасте, поборѧсте
поборт -поборѭ -поборш несв сег деят същ поборѧ м ед ὁ μέλλων συμμαχεῖν Помощник, застъпник ѹже не страшѫ сꙙ протівнааго ... нъ помꙑшлꙗѭ поборꙙштааго м. неꙁдреенѫѫ слѫ С 490. 11 Изч С Нвб поборвам се, поборя се ОА БТР АР ДА