Исторически речник
поболѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поболѣтпоболѭ, поболѧ, поболюпоболшпоболтъ, поболть, поболтпоболмъ, поболмь, поболм, поболмопоболте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поболѧтъ, поболѧть, поболѧтпоболвѣпоболтапоболтепоболпобол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поболмъ, поболмь, поболмпоболтепоболвѣпоболтапоболѣхъ, поболѣхь, поболѣхпоболѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поболѣпоболѣхомъ, поболѣхомь, поболѣхом, поболѣхмꙑпоболѣстепоболѣшѧ, поболѣшѫ, поболѣша, поболѣше, поболѣхѫпоболѣховѣпоболѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поболѣстепоболѣахъ, поболѣхъ, поболѧахъ, поболѧхъ, поболѣахь, поболѣхь, поболѧахь, поболѧхь, поболѣах, поболѣх, поболѧах, поболѧхпоболѣаше, поболѣше, поболѧаше, поболѧшепоболѣаше, поболѣше, поболѧаше, поболѧшепоболѣахомъ, поболѣхомъ, поболѧахомъ, поболѧхомъ, поболѣахомь, поболѣхомь, поболѧахомь, поболѧхомь, поболѣахом, поболѣхом, поболѧахом, поболѧхомпоболѣашете, поболѣшете, поболѣасте, поболѣсте, поболѧасте, поболѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поболѣахѫ, поболѣхѫ, поболѣахѹ, поболѣхѹ, поболѧахѹ, поболѧхѹпоболѣаховѣ, поболѣховѣ, поболѧаховѣ, поболѧховѣпоболѣашета, поболѣшета, поболѣаста, поболѣста, поболѧаста, поболѧстапоболѣашете, поболѣшете, поболѣасте, поболѣсте, поболѧасте, поболѧсте
поболѣт -поболѭ -поболш св Изпитам състрадание към някого, съжаля се над някого  о братѣ поболѣвъ. въстав   ѹтѣшааше С 291. 21 Изч С Гр συμπαϑέω Нвб поболя [се] диал ДА Срв поболея [се] ’разболея [се]’ ОА ВА НТ НГер БТР