Исторически речник
побват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
побватпобваѭ, побваѫ, побваѧ, побваюпобваш, побваеш, побваашпобватъ, побваетъ, побваатъ, побвать, побваеть, побваать, побват, побвает, побваатпобвамъ, побваемъ, побваамъ, побвамь, побваемь, побваамь, побвам, побваем, побваам, побвамо, побваемо, побваамопобвате, побваете, побваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
побваѭтъ, побваѫтъ, побваѧтъ, побваютъ, побваѭть, побваѫть, побваѧть, побвають, побваѭт, побваѫт, побваѧт, побваютпобвавѣ, побваевѣ, побваавѣпобвата, побваета, побваатапобвате, побваете, побваатепобвапобва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
побвамъ, побвамь, побвампобватепобвавѣпобватапобвахъ, побвахь, побвахпобва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
побвапобвахомъ, побвахомь, побвахом, побвахмꙑпобвастепобвашѧ, побвашѫ, побваша, побваше, побвахѫпобваховѣпобваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
побвастепобваахъ, побвахъ, побваахь, побвахь, побваах, побвахпобвааше, побвашепобвааше, побвашепобваахомъ, побвахомъ, побваахомь, побвахомь, побваахом, побвахомпобваашете, побвашете, побваасте, побвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
побваахѫ, побвахѫ, побваахѹ, побвахѹпобвааховѣ, побваховѣпобваашета, побвашета, побвааста, побвастапобваашете, побвашете, побваасте, побвасте
побват -побваѭ -побваш несв каменьмь побват a) λιϑοβολέω, λιϑάζω Пребивам с камъни, убивам с камъни — смъртно наказание у евреите по решение на съда или саморазправа според старинното обичайно право ꙇрме. ꙁбвꙑ пркꙑ. ꙇ каменемь побваѩ. посъланꙑѩ къ тебѣ М Мт 23.37 ЗI, А. Срв.Лк 13.34 М въ ꙁаконѣ намъ мос повелѣ. таковꙑѩ каменемь побват М Йо 8.5 З b) λιϑάζω Замерям с камъни ждове ха каменьмъ побваахѫ С 481.19 Изч М З А С Нвб побивам, побия ’бия, набия, убия’ диал ОА ВА БТР ДА