Исторически речник
плюнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плюнѫтплюнѫ, плюнѹплюнешплюнетъ, плюнетплюнемъ, плюнемь, плюнемплюнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плюнѫтъ, плюнѹтъ, плюнѫть, плюнѹть, плюнѫт, плюнѹтплюневѣплюнетаплюнетеплюнплюн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плюнѣмъ, плюнѣмь, плюнѣмплюнѣтеплюнѣвѣплюнѣтаплюнѫхъ, плюнѹхъ, плюнѫхь, плюнѹхь, плюнѫх, плюнѹхплюнѫ, плюнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плюнѫ, плюнѹплюнѫхомъ, плюнѹхомъ, плюнѫхомь, плюнѹхомь, плюнѫхом, плюнѹхом, плюнѫхмꙑплюнѫсте, плюнѹстеплюнѫшѧ, плюнѹшѧ, плюнѫшѫ, плюнѫша, плюнѹша, плюнѫше, плюнѹше, плюнѫхѫплюнѫховѣ, плюнѹховѣплюнѫста, плюнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плюнѫсте, плюнѹсте*плюнѣахъ*плюнѣаше*плюнѣаше*плюнѣахомъ*плюнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*плюнѣахѫ*плюнѣаховѣ*плюнѣашета*плюнѣашете
плюнѫт -плюнѫ -плюнеш св Плюна плюнѫвъ коснѫ і въ ѧꙁꙑкъ СК Мк 7.33 Заплюя [като израз на презрение]. плюнѫвъше на нь. прѩсѧ тръсть.  бѣахѫ  по главѣ А Мт 27.30 Изч А СК Гр πτύω ἐμπτύω Нвб плюна ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР плюйна диал Дюв НГер ЕтМл плювна диал НТ Дюв ЕтМл