Исторически речник
плѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плѣт*плѣвѫ*плѣвеш*плѣветъ*плѣвемъ*плѣвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*плѣвѫтъ*плѣвевѣ*плѣвета*плѣвете*плѣв*плѣв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*плѣвѣмъ*плѣвѣте*плѣвѣвѣ*плѣвѣта*плѣхъ*плѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*плѣ*плѣхомъ*плѣсте*плѣшѧ*плѣховѣ*плѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*плѣсте*плѣвѣахъ*плѣвѣаше*плѣвѣаше*плѣвѣахомъ*плѣвѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*плѣвѣахѫ*плѣвѣаховѣ*плѣвѣашета*плѣвѣашете
плѣт -плѣвѫ -плѣвеш несв Изтръгвам, изкоренявам, унищожавам [прен.] да ... навꙑкнѫтъ ꙗко плѣвома сть сьмрьть С 424.30 Изч С Гр αἰχμαλωτίζω Нвб плевя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА