Исторически речник
плѣньнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
плѣнънца, плѣньнца, плѣннцаплѣньнцѧ, плѣнънцѧ, плѣньнцѫ, плѣнънцѫ, плѣнънцꙑ, плѣньнцꙑ, плѣньнце, плѣнънце, плѣннцѧ, плѣннцѫ, плѣннце, плѣннцꙑплѣнънц, плѣньнц, плѣннцплѣнънцѫ, плѣньнцѫ, плѣнънцѹ, плѣньнцѹ, плѣннцѫ, плѣннцѹплѣнънцеѭ, плѣньнцеѭ, плѣнънцеѫ, плѣньнцеѫ, плѣнънцеѧ, плѣньнцеѧ, плѣнънцею, плѣньнцею, плѣннцеѭ, плѣннцеѫ, плѣннцеюплѣнънц, плѣньнц, плѣннц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
плѣнънце, плѣньнцеплѣньнцѧ, плѣнънцѧ, плѣньнцѫ, плѣнънцѫ, плѣнънцꙑ, плѣньнцꙑ, плѣньнце, плѣнънце, плѣннцѧ, плѣннцѫ, плѣннце, плѣннцꙑплѣнънць, плѣньнць, плѣнънцъ, плѣньнцъ, плѣннцъплѣнънцамъ, плѣньнцамъ, плѣнънцамь, плѣньнцамь, плѣннцамьплѣнънцам, плѣньнцам, плѣннцамплѣнънцахъ, плѣньнцахъ, плѣнънцахь, плѣньнцахь, плѣннцахь
NfOuNfGuNfDu
плѣнънц, плѣньнц, плѣннцплѣньнцю, плѣнънцю, плѣньнцѹ, плѣнънцѹ, плѣннцѹплѣньнцама, плѣнънцама, плѣннцама
плѣньнца ж Пленница, попадналата в плен плѣннка адама  плѣнꙿнцѫ еугѫ. отꙿ страст раꙁдрѣштъ С 459.27 Изч С Гр ἡ συναιχμάλωτος плѣнꙿнца Нвб пленница ОА ВА ЕтМл БТР АР