Исторически речник
плѣньнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
плѣньнкъ, плѣньнкь, плѣнънкъ, плѣнънкь, плѣннкъ, плѣннкьплѣньнка, плѣнънка, плѣннкаплѣньнкѹ, плѣнънкѹ, плѣннкѹплѣньнкъ, плѣньнкь, плѣнънкъ, плѣнънкь, плѣннкъ, плѣннкьплѣньнка, плѣнънка, плѣннкаплѣньнкомь, плѣньнкомъ, плѣнънкомь, плѣнънкомъ, плѣннкомь, плѣннкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
плѣньнцѣ, плѣнънцѣ, плѣннцѣплѣньне, плѣнъне, плѣннеплѣньнц, плѣнънц, плѣннцплѣньнкъ, плѣньнкь, плѣнънкъ, плѣнънкь, плѣннкъ, плѣннкьплѣньнкомъ, плѣньнкомь, плѣнънкомъ, плѣнънкомь, плѣннкомъ, плѣннкомьплѣньнкꙑ, плѣнънкꙑ, плѣннкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
плѣньнкꙑ, плѣнънкꙑ, плѣннкꙑплѣньнцѣхъ, плѣньнцѣхь, плѣнънцѣхъ, плѣнънцѣхь, плѣннцѣхъ, плѣннцѣхьплѣньнка, плѣнънка, плѣннкаплѣньнкѹ, плѣнънкѹ, плѣннкѹплѣньнкома, плѣнънкома, плѣннкома
плѣньнкъ м Пленник, попадналият в плен посъла мѧ ... проповѣдѣтъ плѣньнкомъ отъпѹштене М Лк 4.18 А СК съ плѣннікꙑ свободтель К 13а 10 Срв. С449.13 бо плѣннка адама ... отꙿ страст раꙁдрѣштъ С 459.27 плѣньнкꙑ ꙁбавте  ꙁа недѫжьнꙑѧ молте С 67.24 вѣсте бо брат како плѣньнц страждѫтъ С 58.6 плѣньнкꙑ помат ἀνδραποδίζω Вземам в плен, пленявам на аравѭ ...  несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ С 291.30 М А СК К С Гр αἰχμάλωτος плѣннкъ плѣннікъ Нвб пленник ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР