Исторически речник
плѣн҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
плѣн҄ен, плѣн҄еньплѣн҄енꙗ, плѣн҄ена, плѣн҄еньꙗплѣн҄еню, плѣн҄енѹ, плѣн҄еньюплѣн҄енмь, плѣн҄еньмь, плѣн҄енмъ, плѣн҄еньмъ, плѣн҄енмь, плѣн҄енмъплѣн҄ен, плѣн҄ень, плѣн҄енплѣн҄енꙗ, плѣн҄ена, плѣн҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
плѣн҄ен, плѣн҄ень, плѣн҄енеплѣн҄енмъ, плѣн҄еньмъ, плѣн҄енмь, плѣн҄еньмь, плѣн҄енмъ, плѣн҄енмь, плѣн҄еномъ, плѣн҄енамъплѣн҄ен, плѣн҄ень, плѣн҄ен, плѣн҄енмплѣн҄енхъ, плѣн҄еньхъ, плѣн҄енхь, плѣн҄еньхь, плѣн҄енхъ, плѣн҄енхьплѣн҄ен, плѣн҄еньплѣн҄еню, плѣн҄енѹ, плѣн҄енью
NnDu
плѣн҄енма, плѣн҄еньма, плѣн҄енма, плѣн҄енма
плѣн҄ень -ꙗ ср 1. Пленяване, вземане в плен  см пѣсн поꙗхѫ.  с шъдъше вь плѣн҄ен въꙁꙙшꙙ. да мѣѭтъ памꙙть жтꙗ С 418.26 Събир.Пленници. въꙁврат гь плѣнене наше ѣко потокъ югомь СП 125. 4 Срв. С349.5 Образно. ѡбрат плѣнене дшъ нашхъ СЕ 62а 16 2. Превземане, завладяване несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ.  много бе ꙁакона творꙙ. по амдьстѣѣмь плѣн҄енї С 292.1 СП СЕ С Гр αἰχμαλωσία ἅλωσις плѣн҄ен плѣнене плѣнніе Нвб пленение остар ОА ВА ЕтМл