Исторически речник
пльꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пльꙁатплѣжѫ, плѣжѹплѣжешплѣжетъ, плѣжеть, плѣжетплѣжемъ, плѣжемь, плѣжем, плѣжемоплѣжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плѣжѫтъ, плѣжѹтъ, плѣжѫть, плѣжѹть, плѣжѫт, плѣжѹтплѣжевѣплѣжетаплѣжетеплѣжплѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плѣжмъ, плѣжѣмъ, плѣжамъ, плѣжмь, плѣжѣмь, плѣжамь, плѣжм, плѣжѣм, плѣжамплѣжте, плѣжѣте, плѣжатеплѣжвѣ, плѣжѣвѣ, плѣжавѣплѣжта, плѣжѣвѣ, плѣжатапльꙁахъ, пльꙁахь, пльꙁахпльꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пльꙁапльꙁахомъ, пльꙁахомь, пльꙁахом, пльꙁахмꙑпльꙁастепльꙁашѧ, пльꙁашѫ, пльꙁаша, пльꙁаше, пльꙁахѫпльꙁаховѣпльꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пльꙁастепльꙁаахъ, пльꙁахъ, пльꙁаахь, пльꙁахь, пльꙁаах, пльꙁахпльꙁааше, пльꙁашепльꙁааше, пльꙁашепльꙁаахомъ, пльꙁахомъ, пльꙁаахомь, пльꙁахомь, пльꙁаахом, пльꙁахомпльꙁаашете, пльꙁашете, пльꙁаасте, пльꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пльꙁаахѫ, пльꙁахѫ, пльꙁаахѹ, пльꙁахѹпльꙁааховѣ, пльꙁаховѣпльꙁаашета, пльꙁашета, пльꙁааста, пльꙁастапльꙁаашете, пльꙁашете, пльꙁаасте, пльꙁасте
пльꙁат -плѣжѫ -плѣжеш несв 1. Пълзя, лазя бѣахѫ ꙁвѣре плѣжѫште С 183.24 плъꙁааше дхъ. окꙑ ꙁмꙗ вьгнѣждаѧ сꙙ вь н҄емь С 567.14 2. Прич. сег. деят. като същ. плѣжѫщаꙗ ср мн τὰ ἑρπετά Влегучи ꙁаград ѹста плѣжѫштїхъ С 1.8 Изч С Гр ἕρπω плъꙁат Нвб плъзя остар диал ВА ДА пълзя ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Плъзище МИ СНМБ