Исторически речник
пльват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пльватплюѭ, плюѫ, плюѧ, плююплюш, плюешплютъ, плюетъ, плють, плюеть, плют, плюетплюмъ, плюемъ, плюмь, плюемь, плюм, плюем, плюмо, плюемоплюте, плюете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плюѭтъ, плюѫтъ, плюѧтъ, плюютъ, плюѭть, плюѫть, плюѧть, плюють, плюѭт, плюѫт, плюѧт, плюютплювѣ, плюевѣплюта, плюетаплюте, плюетеплюплю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плюмъ, плюмь, плюмплютеплювѣплютапльвахъ, пльвахь, пльвахпльва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пльвапльвахомъ, пльвахомь, пльвахом, пльвахмꙑпльвастепльвашѧ, пльвашѫ, пльваша, пльваше, пльвахѫпльваховѣпльваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пльвастепльваахъ, плюꙗахъ, плюѣхъ, пльваахь, плюꙗахь, плюѣхь, пльваах, плюꙗах, плюѣхпльвааше, плюꙗаше, плюѣшепльвааше, плюꙗаше, плюѣшепльваахомъ, плюꙗахомъ, плюѣхомъ, пльваахомь, плюꙗахомь, плюѣхомь, пльваахом, плюꙗахом, плюѣхомпльваашете, плюꙗашете, плюѣшете, пльваасте, плюꙗасте, плюѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пльваахѫ, плюꙗахѫ, плюѣхѫ, пльваахѹ, плюꙗахѹ, плюѣхѹпльвааховѣ, плюꙗаховѣ, плюѣховѣпльваашета, плюꙗашета, плюѣшета, пльвааста, плюꙗаста, плюѣстапльваашете, плюꙗашете, плюѣшете, пльваасте, плюꙗасте, плюѣсте
пльват -плюѭ -плюш несв Плюя въстаꙗше напрасно бѣсꙿ. гръдомъ окомъ вьꙁраѧ на раба бжꙗ.  дъмꙑ на лце го.  плюѧ на н҄ь.  нанаѧ рѫкама свома хватат го С 554.9 Заплювам някого като израз на презрение. наѧсѧ едн пльват на нь. ꙇ пркрꙑват лце его  мѫт  М Мк 14.65 З вон ... бѣхѫ  тръстьѭ по главѣ.  пльваахѫ на нь М Мк 15.19 З А СК ждове на лце господьн҄е пл҄ьваахѫ С 481.18 Изч М З А СК С Гр ἐμπτύω Нвб плювам диал ВА АК НТ Дюв ЕтМл ДА плюя ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР