Исторически речник
плътьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
плътьскъ, плътьскьплътьскаплътьскѹплътьскъ, плътьскьплътьскаплътьскомь, плътьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
плътьсцѣплътьскъплътьсцплътьскъ, плътьскьплътьскомъ, плътьскомьплътьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
плътьскꙑплътьсцѣхъ, плътьсцѣхьплътьскаплътьскѹплътьскомаплътьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
плътьскаплътьскѹплътьскоплътьскаплътьскомь, плътьскомъплътьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
плътьскаплътьскъ, плътьскьплътьскомъ, плътьскомьплътьскꙑплътьскꙑплътьсцѣхъ, плътьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
плътьсцѣплътьскѹплътьскомаплътьскаплътьскꙑ, плътьскѫплътьсцѣ, плътьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
плътьскѫ, плътьскѹплътьскоѭ, плътьскоѫ, плътьскоѧ, плътьскоюплътьсцѣ, плътьстѣплътьскꙑплътьскъ, плътьскьплътьскамъ, плътьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
плътьскꙑплътьскамплътьскахъ, плътьскахьплътьсцѣ, плътьстѣплътьскѹплътьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
плътьскꙑ, плътьскꙑ, плътьскоплътьскаго, плътьскаего, плътьскааго, плътьскаго, плътьского, плътьскога, плътьскгоплътьскѹмѹ, плътьскѹемѹ, плътьскѹѹмѹ, плътьскѹмѹ, плътьскоомѹ, плътьскомѹ, плътьскоѹмѹ, плътьскмѹплътьскꙑ, плътьскꙑ, плътьскоплътьскаго, плътьскаего, плътьскааго, плътьскаго, плътьского, плътьскога, плътьскгоплътьскꙑмь, плътьскꙑмь, плътьскꙑмъ, плътьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
плътьсцѣмь, плътьсцѣемь, плътьсцѣѣмь, плътьсцѣамь, плътьсцѣмь, плътьсцѣмъ, плътьсцѣемъ, плътьсцѣѣмъ, плътьсцѣамъ, плътьсцѣмъ, плътьскомь, плътьскомъплътьскꙑ, плътьскꙑ, плътьскоплътьсцплътьскꙑхъ, плътьскꙑхъ, плътьскꙑхь, плътьскꙑхь, плътьсцѣхъ, плътьсцѣхьплътьскꙑмъ, плътьскꙑмъ, плътьскꙑмь, плътьскꙑмь, плътьсцѣмъ, плътьсцѣмьплътьскꙑѧ, плътьскꙑꙗ, плътьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
плътьскꙑм, плътьскꙑмплътьскꙑхъ, плътьскꙑхъ, плътьскꙑхь, плътьскꙑхьплътьскаꙗ, плътьскаа, плътьскаѣплътьскѹю, плътьскоюплътьскꙑма, плътьскꙑмаплътьско, плътьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
плътьскаго, плътьскаего, плътьскааго, плътьскаго, плътьского, плътьскога, плътьскгоплътьскѹмѹ, плътьскѹемѹ, плътьскѹѹмѹ, плътьскѹмѹ, плътьскоомѹ, плътьскомѹ, плътьскоѹмѹ, плътьскмѹплътьско, плътьскоеплътьскаго, плътьскаего, плътьскааго, плътьскаго, плътьского, плътьскога, плътьскгоплътьскꙑмь, плътьскꙑмь, плътьскꙑмъ, плътьскꙑмъплътьсцѣмь, плътьсцѣемь, плътьсцѣѣмь, плътьсцѣамь, плътьсцѣмь, плътьсцѣмъ, плътьсцѣемъ, плътьсцѣѣмъ, плътьсцѣамъ, плътьсцѣмъ, плътьскомь, плътьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
плътьско, плътьскоеплътьскаꙗ, плътьскаа, плътьскаѣ, плътьскаѧплътьскꙑхъ, плътьскꙑхъ, плътьскꙑхь, плътьскꙑхь, плътьсцѣхъ, плътьсцѣхьплътьскꙑмъ, плътьскꙑмъ, плътьскꙑмь, плътьскꙑмь, плътьсцѣмъ, плътьсцѣмьплътьскаꙗ, плътьскаа, плътьскаѣ, плътьскаѧплътьскꙑм, плътьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
плътьскꙑхъ, плътьскꙑхъ, плътьскꙑхь, плътьскꙑхьплътьсцѣплътьскѹю, плътьскоюплътьскꙑма, плътьскꙑмаплътьскаꙗ, плътьскаа, плътьскаѣ, плътьскаѧплътьскꙑѧ, плътьскꙑꙗ, плътьскѫѭ, плътьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
плътьсцѣ, плътьстѣ, плътьскоплътьскѫѭ, плътьскѹю, плътьскоѭ, плътьскоюплътьскѫѭ, плътьскоѫ, плътьскоѧ, плътьскоюплътьсцѣ, плътьстѣплътьскꙑѧ, плътьскꙑꙗ, плътьскꙑеплътьскꙑхъ, плътьскꙑхъ, плътьсцѣхъ, плътьстѣхъ, плътьскꙑхь, плътьскꙑхь, плътьсцѣхь, плътьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
плътьскꙑмъ, плътьскꙑмъ, плътьсцѣмъ, плътьстѣмъ, плътьскꙑмь, плътьскꙑмь, плътьсцѣмь, плътьстѣмьплътьскꙑѧ, плътьскꙑꙗ, плътьскꙑеплътьскꙑм, плътьскꙑмплътьскꙑхъ, плътьскꙑхъ, плътьскꙑхь, плътьскꙑхьплътьсцѣ, плътьстѣплътьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
плътьскꙑма, плътьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
плътьскъ -ꙑ прил 1. Плътски; който е свързан с тялото, плътта; телесен іꙁбав  отъ вꙿсего плътъскааго съгрѣшенѣ СЕ 74а 19 цѣл  отъ вꙿсего недѫга. плътъскаго  дшевънааго СЕ 25b 2 пльтьское твое пршестьве х҇се. ꙁьвѣща пророкь амьбакомь ТФ А 18 любъві плътъсцѣі не храніті покѹшаѩ сѧ К 2b 31—32 бѣ сла пльтьскаꙗ стекла С 317.19 бѣаше бо т лце блѣдо вдмо ... немошт раді пльтьскꙑѧ С 159.24 2. Като същ. плътьскаꙗ ср мн a) τὰ σαρκικά Телесното, чувственото пекъ сѧ плътьскꙑмі  глѹмѧ сѧ. не ха л съвлъклъ сѧ естъ. ѣко не аѩ слова въꙁдат вь дьнь сѫдньнꙑ Р II 2.32 b) τὰ τῆς ἀσϑενείας Делата на плътта, несъвършената човешка дейност ꙗввъ сꙙ въ адѣ богꙿ ... въера съмотрьлвънаꙗ творꙙ. а дьнесь владꙑьскаꙗ. вьера пльтьскаꙗ. а дьнесь господьскаꙗ дѣѧ. вьера ловѣьскаꙗ. а дьнесь божъствънаꙗ ꙗвьꙗтъ С 449.23 по плътьскѹмѹ Телесно, физически род сꙙ хс пльтѭ.  же ѹспѣватъ връстоѭ по пльтьскѹѹмѹ С 11.6 похоть плътьска ϑέλημα σαρκός Сладострастно желание, похот ꙇже не отъ кръві. н отъ похот плътьскꙑ. н отъ похот мѫжьскꙑ. нъ отъ ба родшѧ сѧ З Йо 1.13А плътьскꙑѩ похот отъжен СЕ 38а 6 Изч З А СЕ ТФ К С Р П5 Гр τῶν σαρκῶν τῆς σαρκός σαρκικός ὁ κατὰ σάρκα σωματικός ἔνσαρκος плътъскъ пльтьскъ Нвб плътски ОА ВА АК ЕтМл БТР АР