Исторически речник
плънь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
плън, плъньплънꙗ, плъна, плъньꙗплъню, плънѹ, плъньюплънмь, плъньмь, плънмъ, плъньмъ, плънмь, плънмъплън, плънь, плънплънꙗ, плъна, плъньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
плън, плънь, плънеплънмъ, плъньмъ, плънмь, плъньмь, плънмъ, плънмь, плъномъ, плънамъплън, плънь, плън, плънмплънхъ, плъньхъ, плънхь, плъньхь, плънхъ, плънхьплън, плъньплъню, плънѹ, плънью
NnDu
плънма, плъньма, плънма, плънма
плънь -ꙗ ср Поток, водно течение дне҇ⷭ҇ ꙇеръданъскаа плъньѣ. въ цѣленѣ комъ прносѧтъ сѧ СЕ 2b 1 Изч СЕ Гр νᾶμα Нвб Срв пълноводен прил