Исторически речник
плѹща  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
-----плѹща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
плѹщь, плѹщъплѹщемъ, плѹщемьплѹщплѹщхъ, плѹщхь--
NnDu
-
плѹща ср само мн Бели дробове; вътрешности ꙗко не тъьѭ богꙑ прѣобдѣлъ с. нъ  црѣ похѹл. ꙁане сътворѫ т. да жвѹ т сѫштѹ ꙁвѣрьм плѹшта т ꙁвлѣена бѫдѫтъ С 165.10 Изч С плѹшта Нвб Ø