Исторически речник
плѹт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плѹтпловѫ, пловѹпловешпловетъ, пловеть, пловетпловемъ, пловемь, пловем, пловемопловете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пловѫтъ, пловѹтъ, пловѫть, пловѹть, пловѫт, пловѹтпловевѣпловетапловете*плов*плов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*пловѣмъ*пловѣте*пловѣвѣ*пловѣтаплѹхъ, плѹхь, плѹхплѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плѹплѹхомъ, плѹхомь, плѹхомплѹстеплѹшѧ, плѹшѫ, плѹша, плѹшеплѹховѣплѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плѹстепловѣахъ, пловѣхъ, пловѣахь, пловѣхь, пловѣах, пловѣх, пловѧхъ, пловѧхь, пловѧхпловѣаше, пловѣше, пловѧшепловѣаше, пловѣше, пловѧшепловѣахомъ, пловѣхомъ, пловѣахомь, пловѣхомь, пловѧхомъ, пловѧхомь, пловѧхомпловѣашете, пловѣшете, пловѣасте, пловѣсте, пловѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пловѣахѫ, пловѣхѫ, пловѣахѹ, пловѣхѹ, пловѧхѹпловѣаховѣ, пловѣховѣ, пловѧховѣпловѣашета, пловѣшете, пловѣаста, пловѣста, пловѧстапловѣашете, пловѣшете, пловѣасте, пловѣсте, пловѧсте
плѹт -пловѫ -пловеш несв Плувам плѹ сѹсъ море С 428.21 Изч С Гр πλέω Нвб плувам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА