Исторически речник
плотъ  
плотъ [погр. СП 15.9; СП 55.5] вж плъть