Исторически речник
плодътворень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
плодътворен, плодътвореньплодътворенꙗ, плодътворена, плодътвореньꙗплодътвореню, плодътворенѹ, плодътвореньюплодътворенмь, плодътвореньмь, плодътворенмъ, плодътвореньмъ, плодътворенмь, плодътворенмъплодътворен, плодътворень, плодътворенплодътворенꙗ, плодътворена, плодътвореньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
плодътворен, плодътворень, плодътворенеплодътворенмъ, плодътвореньмъ, плодътворенмь, плодътвореньмь, плодътворенмъ, плодътворенмь, плодътвореномъ, плодътворенамъплодътворен, плодътворень, плодътворен, плодътворенмплодътворенхъ, плодътвореньхъ, плодътворенхь, плодътвореньхь, плодътворенхъ, плодътворенхьплодътворен, плодътвореньплодътвореню, плодътворенѹ, плодътворенью
NnDu
плодътворенма, плодътвореньма, плодътворенма, плодътворенма
плодътворень -ꙗ ср Създаване на дете днѫ реено бꙑстъ. нъ по вьса лѣта дѣло бꙑватъ. слѫ творꙙ стъствѹ нашемѹ. на плодътворенꙗ С 420.24 Изч С Гр παιδοποιΐα плодътворен Нвб плодотворение остар ВА Срв плодотворен прил плодотворност ж