Исторически речник
плодопрношень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
плодопрношен, плодопрношеньплодопрношенꙗ, плодопрношена, плодопрношеньꙗплодопрношеню, плодопрношенѹ, плодопрношеньюплодопрношенмь, плодопрношеньмь, плодопрношенмъ, плодопрношеньмъ, плодопрношенмь, плодопрношенмъплодопрношен, плодопрношень, плодопрношенплодопрношенꙗ, плодопрношена, плодопрношеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
плодопрношен, плодопрношень, плодопрношенеплодопрношенмъ, плодопрношеньмъ, плодопрношенмь, плодопрношеньмь, плодопрношенмъ, плодопрношенмь, плодопрношеномъ, плодопрношенамъплодопрношен, плодопрношень, плодопрношен, плодопрношенмплодопрношенхъ, плодопрношеньхъ, плодопрношенхь, плодопрношеньхь, плодопрношенхъ, плодопрношенхьплодопрношен, плодопрношеньплодопрношеню, плодопрношенѹ, плодопрношенью
NnDu
плодопрношенма, плодопрношеньма, плодопрношенма, плодопрношенма
плодопрношень -ꙗ ср Жертва от дарове на плодородието, принос [дар] на плодове в храма благо корен новѹѹмѹ садѹ. же къ богѹ плодопрношеню нашемѹ беꙁ лъжꙙ надежда С 143.8 Изч С плодопрношен Нвб Срв плод