Исторически речник
плнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плнѫтплнѫ, плнѹплнешплнетъ, плнетплнемъ, плнемь, плнемплнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плнѫтъ, плнѹтъ, плнѫть, плнѹть, плнѫт, плнѹтплневѣплнетаплнетеплнплн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плнѣмъ, плнѣмь, плнѣмплнѣтеплнѣвѣплнѣтаплнѫхъ, плнѹхъ, плнѫхь, плнѹхь, плнѫх, плнѹхплнѫ, плнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плнѫ, плнѹплнѫхомъ, плнѹхомъ, плнѫхомь, плнѹхомь, плнѫхом, плнѹхом, плнѫхмꙑплнѫсте, плнѹстеплнѫшѧ, плнѹшѧ, плнѫшѫ, плнѫша, плнѹша, плнѫше, плнѹше, плнѫхѫплнѫховѣ, плнѹховѣплнѫста, плнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плнѫсте, плнѹсте*плнѣахъ*плнѣаше*плнѣаше*плнѣахомъ*плнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*плнѣахѫ*плнѣаховѣ*плнѣашета*плнѣашете
плнѫт -плнѫ -плнеш св Плюна плнѫвъ коснѫ  въ ѩꙁкъ М Мк 7.33 З А Б плнѫ на о его ... ꙇ сътвор  проꙁьрѣт М Мк 8.23 З с рекъ плнѫ на ꙁемлѭ М Йо 9.6 З А плнѫвꙑ на ꙁемлѭ СЕ 33а 3 Заплюя някого в знак на презрение. рѫгаахѫ сѧ емѹ ... ꙇ плнѫвъше на нь ... бѣхѫ  по главѣ М Мт 27.30 З Изч М З А Б СЕ Гр πτύω ἐμπτύω Нвб Срв плюна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА