Исторически речник
плескат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плескатплещѫ, плещѹплещешплещетъ, плещеть, плещетплещемъ, плещемь, плещем, плещемоплещете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плещѫтъ, плещѹтъ, плещѫть, плещѹть, плещѫт, плещѹтплещевѣплещетаплещетеплещплещ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плещмъ, плещꙗмъ, плещѣмъ, плещамъ, плещмь, плещꙗмь, плещѣмь, плещамьплещте, плещꙗте, плещѣте, плещатеплещвѣ, плещꙗвѣ, плещѣвѣ, плещавѣплещта, плещꙗта, плещѣта, плещатаплескахъ, плескахь, плескахплеска
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плескаплескахомъ, плескахомь, плескахом, плескахомꙑплескастеплескашѧ, плескашѫ, плескаша, плескаше, плескахѫплескаховѣплескаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плескастеплескаахъ, плескахъ, плескаахь, плескахь, плескаах, плескахплекааше, плекашеплескааше, плескашеплекаахомъ, плекахомъ, плекаахомь, плекахомь, плекаахом, плекахомплескаашете, плескашете, плескаасте, плескасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плескаахѫ, плескахѫ, плескаахѹ, плескахѹплескааховѣ, плескаховѣплескаашета, плескашете, плескааста, плескастаплескаашете, плескашете, плескаасте, плескасте
плескат -плещѫ -плещеш несв рѫкама плескат χεῖρας κροτέω Ръкопляскам  рѫкама плештꙙ лкѹѭ С 332.23 Изч С Нвб пляскам, плясна ’ръкопляскам’ ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА