Исторически речник
платъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
платъ, платьплатаплатѹ, платовплатъ, платьплатаплатомь, платомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
платѣплатеплат, платовеплатъ, плать, платовъ, платовьплатомъ, платомь, платовомъ, платовомьплатꙑ, платовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
платꙑ, платовꙑ, платъмплатѣхъ, платѣхь, платохъ, платохь, платовохъ, платовохьплатаплатѹплатома
платъ м 1. Платно, тъкана материя за дрехи нктоже бо не прставлѣатъ прставленѣ. плата не бѣлена рꙁѣ ветъсѣ М Мт 9.16 Срв.Мк 2.21 М З 2. Парче плат опона цръкъвънаа на платꙑ раꙁдъра сꙙ С 475.15 3. Фитил; памучна лента, която се пали и свети в свещ, кандило и др  плата вънемъша сѧ не ѹгасітъ А Мт 12.20 Изч М З А С Гр ῥάκος λίνον Нвб плат ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв платно ср ОА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Платнарска махала МИ ЙЗах,Кюст.кр Платово МИ АП,ПСС