Исторически речник
плават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плаватплаваѭ, плаваѫ, плаваѧ, плаваюплаваш, плаваеш, плаваашплаватъ, плаваетъ, плаваатъ, плавать, плаваеть, плаваать, плават, плавает, плаваатплавамъ, плаваемъ, плаваамъ, плавамь, плаваемь, плаваамь, плавам, плаваем, плаваам, плавамо, плаваемо, плаваамоплавате, плаваете, плаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плаваѭтъ, плаваѫтъ, плаваѧтъ, плаваютъ, плаваѭть, плаваѫть, плаваѧть, плавають, плаваѭт, плаваѫт, плаваѧт, плаваютплававѣ, плаваевѣ, плаваавѣплавата, плаваета, плаваатаплавате, плаваете, плаваатеплаваплава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плавамъ, плавамь, плавамплаватеплававѣплаватаплавахъ, плавахь, плавахплава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плаваплавахомъ, плавахомь, плавахом, плавахмꙑплавастеплавашѧ, плавашѫ, плаваша, плаваше, плавахѫплаваховѣплаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плавастеплаваахъ, плавахъ, плаваахь, плавахь, плаваах, плавахплавааше, плавашеплавааше, плавашеплаваахомъ, плавахомъ, плаваахомь, плавахомь, плаваахом, плавахомплаваашете, плавашете, плаваасте, плавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плаваахѫ, плавахѫ, плаваахѹ, плавахѹплавааховѣ, плаваховѣплаваашета, плавашета, плавааста, плавастаплаваашете, плавашете, плаваасте, плавасте
плават -плаваѭ -плаваш несв 1. Плавам, пътувам с кораб, пътувам по море ѹбо сꙙ вельства ... псдона. ѹбо нѣс л нколже плавалъ по морѹ. да бꙑ ѹвѣдѣлъ страхъ го С 115.9 2. Нося се по водата, плувам въвръженомъ же бъвъшемъ. тѣло окаанааго тѹ аб погрꙙꙁе. а схъ добрꙑхъ мѫенкъ тѣлеса. акꙑ кораб връхѹ плаваахѫ С 66.24 Образно. вьлѣꙁъше ждове ... о вѣрѣ стопошꙙ. сего дѣлꙗ нꙑнꙗѹ въ глѫбнѣ нераꙁѹмьꙗ плаваахѫ С 401.4 3. Прич. сег. деят. като същ. плаваѭще м мн Тези, които пътуват по море стротел҄ь вьсе твар ... стонкъ жвотворꙙштѹѹмѹ дхѹ. нераꙁлѫмаꙗ деснца отьа. жвꙑ обраꙁъ отꙋ подобю. тхо отш плаваѭштїмъ С 143.28—29 Изч С Гр πλέω φέρομαι ἐννήχομαι Нвб плавам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Плавило МИ ЙЗах,Кюст.кр